BPD Ontwerpwedstrijd: Campinaterrein boven water

De komende jaren transformeert BPD het Campinaterrein tot een bruisend nieuw stadsdeel in Eindhoven. Als ontwikkelaar van nieuwe leefomgevingen reflecteert BPD op tal van maatschappelijke vragen. Bij de herontwikkeling van het Campinaterrein speelt water als grondstof, als energieopwekker, energieopslag of in de openbare ruimte een prominente rol. Met de ontwerpwedstrijd: Campinaterrein boven water, georganiseerd tijdens de Dutch Design Week 2019, zijn hiervoor verrassende ideeën gepresenteerd.
  • Publicatiedatum: 13 november 2019

Met de komst van de WaterAmbassade naar het Campinaterrein een goed thema om mee aan de slag te gaan tijdens de BPD Ontwerpwedstrijd. Het programma van de Water Ambassade concentreert zich op twee thema’s: Water Sensitive Urban Design (Water in de stad) en Nature Based Solutions (De waarde en kracht van water zelf). Op het Campinaterrein zijn door architecten, designers en kunstenaars in vier teams ideeën bedacht voor de uitwerking van plannen in relatie tot de klimaatopgave met de nadruk op water: Hoe draagt design met het thema water bij aan de klimaatopgave, bewustzijn en nieuwe gebruiksfuncties?

In die vraag hebben Dingeman Deijs architects, Jeroen Doorenweerd, Observatorium, plein06, dvdp, studio fien dekker, Cityförster architecture + urbanism en Co van Griensven zich twee dagen lang verdiept. De koppeling tussen kunstenaars en architecten was een bewuste keuze. Daar waar klimaatadaptatie veelal neigt naar systeemdenken, raakt bewustwording vaak aan zichtbaarheid in de openbare ruimte.

Kwaliteit inzendingen hoog

De combinatie Dingeman Deijs architects en dvdp werden door zowel het publiek als de vakjury tot winnaar verkozen. Zij gaven met hun plan een extra dimensie aan het Campinaterrein door de monumentale onderdelen – zogenaamde relicten – zoals kelders, fundamenten en schoorsteen in te zetten als systeem van water vasthouden, zuiveren en (her)gebruiken op de locatie. Het winnende ontwerp wordt uitgewerkt en meegenomen in de transformatie van het Campinaterrein.

Het tijdelijke karakter krijgt vorm

De bouw van de woningen op het Campinaterrein start pas in 2024, maar het gebied is al volop in gebruik. Ondernemers vestigen zich op het terrein voor korte of lange termijn om hun activiteiten te ontplooien. Zo vestigen Bottle Distillery, PHOOD, Foundation We Are, OKER Vintage Furniture en de WaterAmbassade (vanderPolloffice) zich nog dit jaar op het Campinaterrein. Timon van der Horst, Senior Ontwikkelingsmanager bij BPD: ‘BPD werkt intussen met veel partijen verder aan de uitwerking van de plannen om hier een gezonde, uitnodigende en spannende nieuwe stadswijk van te maken. Om dit zo goed mogelijk te kunnen vormgeven, kijken we niet alleen naar de uitdagingen van vandaag en de oplossingen van morgen, maar onderzoeken we ook wat de toekomstige vraagstukken en behoeften zijn op het gebied van wonen. Om hier antwoord op te kunnen geven heeft BPD samen met de lokale Rabobanken de Brabantstadstudie uitgevoerd. Een onderzoek naar de stand van en uitdagingen op de woningmarkt en de woonwensen van bewoners van de vijf grootste steden van Brabant. Natuurlijk gebruiken we die kennis ook direct om betere projecten te realiseren, die voorzien in de woonbehoeften van onze klanten en een positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen op de woningmarkt.’

BPD Ontwerpwedstrijd Campinaterrein
BPD Ontwerpwedstrijd Campinaterrein
BPD Ontwerpwedstrijd Campinaterrein
BPD Ontwerpwedstrijd Campinaterrein

Over Dutch Design Week

De jaarlijkse Dutch Design Week (DDW) vond plaats van 19 tot en met 27 oktober met als thema: If not now, then when? Als onderdeel van de DDW vindt The Graduation Show van de Design Academy in Eindhoven voor de tweede keer plaats op het Campinaterrein. Tijdens het evenement ligt de nadruk op experiment, vernieuwing, cross-overs, werk en ontwikkeling van jong talent. Eyecatcher tijdens de DDW is The Growing Pavilion. Dit bijzondere bouwwerk is mede gerealiseerd door de ondersteuning van het BPD Cultuurfonds. Het paviljoen gaat over de ontwikkeling én toepassing van duurzame materialen en is een showcase voor producten, innovaties en experimenten op het gebied van biobased materialen en bouwen. Het bouwwerk paste daarmee goed bij het thema van de DDW: If not now, then when?'. Met deze call to action werd iedereen aangespoord om nu in actie te komen en de toekomst - duurzaam - vorm te geven.

Op de hoogte blijven van ons werk?