Betaalbaar, duurzaam, inclusief

Tegemoetkomen aan de grote vraag naar middeldure huurwoningen. Zorgen voor lucht op de woningmarkt. Bijdragen aan inclusieve wijken. Dat bepaalt de jongste ambitie van BPD, inmiddels concreet vertaald in BPD Woningfonds. Harm Janssen, regiodirecteur Noord-West, en Gea Voorhorst, directeur Legal & Compliance, belichten de ambitie vanuit vijf invalshoeken.

Voor een paar miljoen huishoudens in Nederland met een inkomen tussen modaal en twee keer modaal zit de woningmarkt potdicht. Geschikt aanbod is er nauwelijks, terwijl de vraag groeit. Voor een sociale huurwoning verdienen deze huishoudens te veel, voor een koopwoning – zeker in populaire stedelijke gebieden – juist weer te weinig. Het gaat vooral om (her)starters, gezinnen en zelfstandig wonende senioren. BPD trekt zich hun lot op de woningmarkt aan, zegt Harm Janssen. ‘Al vanaf de allereerste Bouwfonds-woning in 1947 zijn we begaan met mensen die een betaalbare woning willen. Dat zit in ons DNA.’ Dat manifesteert zich in elke tijd weer anders, zegt Gea Voorhorst. 

Nu willen we déze groep goed bedienen. Niet voor niets wordt alweer gesproken van een nieuwe woningnood
Gea Voorhorst Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Gea Voorhorst
COO
Mail Gea Voorhorst

Concreet: binnen nu en tien jaar zet BPD zo’n 15.000 betaalbare, energiezuinige nieuwbouwhuurwoningen op de markt. Het gaat om appartementen en eengezinswoningen met huren tussen gemiddeld € 650,- en € 1.250,- per maand, in aantrekkelijke woonwijken, zowel binnen als buiten de Randstad. Hiertoe is BPD Woningfonds opgericht, een gezamenlijk initiatief van BPD en investeerder Rabobank. De huurwoningen ontwikkelt BPD zelf. Ze blijven langjarig voor middeldure huur beschikbaar. ‘Zodra een huurder doorstroomt naar een koophuis, komt de woning weer vrij – gegarandeerd betaalbaar – voor nieuwe kandidaten’, zegt Voorhorst. ‘Dat is een propositie die veel gemeentebestuurders aanspreekt.’ De afgelopen vier jaar is al een voorraad van 1.000 huurwoningen opgebouwd. Daarvan wordt ongeveer de helft al geëxploiteerd; de andere helft komt in 2020 in de verhuur. De eerste woningen die in 2020 worden opgeleverd zijn in februari te huur aangeboden in Park Triangel in Waddinxveen onder overweldigende belangstelling.

BPD Harm Janssen en Gea Voorhorst
Harm Janssen en Gea Voorhorst
Doorkijk naar 2030

De ambitie van BPD strekt verder dan verlichting van de acute woningnood. Janssen: ‘We kijken naar de langere termijn, de grote lijnen. Wat zie je dan? De Nederlandse bevolking vergrijst. In 2030 zijn er zo’n 3,5 miljoen alleenstaanden. Flexwerken is volstrekt normaal geworden. Dat heeft gevolgen voor de woonsituatie. Wonen was lange tijd vooral kopen, maar deskundigen zien aankomen dat het door dit soort ontwikkelingen steeds vaker huren zal zijn. Wij willen daarop inspelen.’ Voorhorst: ‘Vaak hoor je zeggen dat Nederlanders niet willen huren. Dat is achterhaald. Jongeren vinden het normaal om te starten in een huurwoning. Je ziet dat ouderen ook graag de overwaarde van hun huis willen verzilveren en vervolgens gaan huren. Het is onze ambitie om bij te dragen aan dit soort ontwikkelingen op de woningmarkt als geheel, met als gevolg een veel betere doorstroming dan nu het geval is.’

Jongeren vinden het normaal om te starten in een huurwoning
Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
CEO
Mail Harm Janssen

Inclusieve wijken

Volgens BPD horen middeldure huurwoningen onlosmakelijk bij goede gebiedsontwikkeling. In inclusieve wijken is plaats voor een mix van soorten woningen: goedkoop en duur, koop en huur. Voorhorst: ‘Dat zie je ook terug in wat gemeenten vragen. Steeds vaker schrijven ze niet alleen een bepaald contingent sociale huurwoningen voor, maar ook middeldure huurwoningen. Zo maak je goede wijken. Aan die eis komen we met BPD Woningfonds tegemoet. Behalve het ontwikkelen en verkopen van koopwoningen aan particulieren, blijven we door het beheren van de huurwoningen van BPD Woningfonds langjarig bij het gebied betrokken.’ In dat kader gaat BPD ook vernieuwde samenwerkingen zoeken met woningcorporaties. Janssen: ‘Die kunnen nu samen met ons optrekken. Corporaties zullen naar verwachting afspraken willen maken over combinaties van sociale en middeldure huur. BPD staat daar volledig achter. We zijn ervan overtuigd dat zo’n mix goed is voor een sociaal duurzame wijk.’

Nieuwe financiële producten

Dankzij BPD Woningfonds ontstaat een platform waarop de Rabobank nieuwe financiële producten kan aanbieden, afgestemd op huurders die later misschien kopers willen worden. Om voornamelijk jongeren op weg te helpen, komt Rabobank allereerst – in samenwerking met BPD – met een nieuw spaarproduct voor de huurders van BPD Woningfonds. Huurders kunnen daarmee betaalbaar wonen in een energiezuinige huurwoning én tegelijkertijd een deel van hun salaris opzijzetten, zodat ze later met inbreng van eigen geld een hypotheek kunnen afsluiten. Voorhorst: ‘Marktonderzoek laat zien dat daar heel veel belangstelling voor is.’ Dit spaarproduct verkeert thans nog in een pilotfase.

Op de hoogte blijven van ons werk?