BPD Magazine #16

In BPD Magazine editie #16 leest u onder andere over het creëren van een leefbare gemeenschap, de wensen en behoeften van toekomstige bewoners en conceptmatige woningbouw. Geïnteresseerd? Een aantal artikelen is hieronder alvast voor u uitgelicht. Wilt u meer lezen? Meld u onderaan deze pagina aan en ontvang deze editie en de daarop volgende edities van BPD Magazine kosteloos op uw deurmat.
  • Publicatiedatum: 20 oktober 2022
BPD Magazine gratis ontvangen?
Walter de Boer Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Ruimte scheppen voor alle generaties

De cijfers komen al geruime tijd voorbij in onderzoeken en bevolkingsprognoses, maar het lijkt soms of we ze niet echt tot ons laten doordringen. Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking stijgt van 20 procent nu naar 25 procent rond 2040. Het aantal tachtig-plussers gaat  verdubbelen: van zo’n 0,9 miljoen nu naar 1,7 miljoen in 2043. We kunnen niet wegkijken van dit toekomstbeeld, net zomin als dat we het regelen van ons pensioen voor ons uit kunnen schuiven. In dit magazine is er daarom aandacht voor wonen en senioren. 

Ruimte scheppen voor alle generaties, jong en oud
Bodem Woningbouw Ciska Veen Bpd Bouwfondsgebiedsontwikkeling Anneliennijland
Luisteren naar de bodem

Bodem en water moeten voortaan leidend zijn bij ruimtelijke ontwikkeling, schreef minister Hugo  de Jonge in zijn Ruimtelijke-Ordeningsbrief van mei 2022. Er moet ‘weer geluisterd worden naar wat de bodem en het water te vertellen hebben’. Maar hoe doe je dat bij een nieuwe  gebiedsontwikkeling? Op pad met bodemecoloog Ciska Veen in het nieuwe dorp Hoef en Haag aan de Lek.

De bodem is de basis van alles. Wat ondergronds gebeurt, werkt bovengronds door
Ciska Veen
Groepsleider bij Nederlands Instituut voor Ecologie
Joost Mulder Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling Foto Janita Sassen
Conceptmatig bouwen werkt alleen als iedereen meedenkt

Joost Mulder, directeur regio Noord-Oost en Midden van BPD, gelooft in de kansen van conceptmatige woningbouw. ‘Een goede afstemming tussen alle betrokkenen is daarvoor essentieel – en de bereidheid om over de eigen grenzen heen te kijken.’

De oplossing ligt niet bij één partij, maar bij de gehele keten
Joost Mulder Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Joost Mulder
Regiodirecteur Noord-Oost & Midden
Mail Joost Mulder
Jan Van Zanen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling Foto Erik Smits
Houd elkaar een beetje heel

De klimaatcrisis, energietransitie, immigratie, woningnood… de maatschappelijke opgaven tuimelen over elkaar heen. Volgens Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse  Gemeenten (VNG) en burgemeester van Den Haag, is de bouw van voldoende betaalbare woningen een van de belangrijkste. Maar dat moet wel gepaard gaan met een leefbare  woonomgeving, die voorziet in de dingen die ertoe doen. 

Je kunt de stad niet los zien van aangrenzende gemeenten: een sterke stad betekent ook een sterkere regio
Jan van Zanen
Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten en burgemeester gemeente Den Haag

De herwilderde stad

Beeldreportage Biodiversiteit Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Singapore staat bekend om de vele parken en tuinen. Om de klimaatdoelen te behalen, gaat de Garden City nu nog een stap verder. Voor 2030 wil de stad over 200 hectare aan skyrise greenery beschikken. Dankzij groene gevels en daktuinen, zoals bij dit hotel, krijgt de natuur meer ruimte en is de stad beter bewapend tegen neerslag en hittestress.
Beeldreportage Biodiversiteit Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Op biodiversiteit scoort Hongkong al best goed, maar de groene ambities van de stad reiken verder. Zo stimuleert ze vastgoedeigenaren om onbenutte daken in te zetten als urban farm, waar inwoners biologische groenten kunnen verbouwen.
Beeldreportage Biodiversiteit Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Het Sponge Cities Project werd enkele jaren geleden in het leven geroepen om Chinese steden door middel van groene infrastructuur te wapenen tegen wateroverlast. De stad Sanya laat zien dat dit ook ten goede komt aan de biodiversiteit. Drie jaar na de transformatie van het overstromingsgebied van de Sanya-rivier tot mangrovepark, tiert de natuur hier weer welig: met groene mangroves en talrijke vogel- en vissoorten.
Beeldreportage Biodiversiteit Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Betonnen kustconstructies zijn vaak funest voor de mariene biodiversiteit, maar dat geldt niet voor de Living Seawalls Zoals te zien is bij deze kade in Sydney, bootst hun ontwerp de habitats van natuurlijke kustecosystemen na. Zeewieren, schaaldieren en ander zeeleven zijn hier bovendien beschut tegen hoge temperaturen en natuurlijke vijanden.

BPD Magazine ontvangen?