Duurzaam ontwikkelen

Energietransitie hoort vóór stedenbouw

Nieuwe stedenbouwkundige ontwerpen houden onvoldoende rekening met de strengere energiezuinigheidseisen na 2020. Energietransitie zou vanaf het begin mee moeten worden genomen. Anders lopen we straks vast.

Lees verder

"Wij maken ambities voor duurzaamheid waar"

Gebieden en gebouwen duurzaam en verantwoord ontwikkelen zit in het DNA van BPD. Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid-West: "We zijn over de volle breedte met duurzaamheid bezig, maar energietransitie is nu wel het meest manifest: dat komt in al onze projecten terug. In onze visie gaat duurzaamheid een stap verder dan het uitdrukken van energieprestaties van een gebouw in bijvoorbeeld een EPC of een lagere uitstoot van CO2. Voor ons staat duurzaamheid voor het ontwikkelen van gebouwen en gebieden waarin mensen willen wonen, werken en recreëren. Met een duurzame, vitale leefomgeving als resultaat."

Lees verder

Van de woningen die BPD oplevert, is 23,1% gasloos en dat aandeel groeit.

Lees verder

De Zuivelfabriek in Eindhoven

Het voormalige fabrieksterrein van FrieslandCampina in Eindhoven krijgt een nieuwe bestemming. Na 54 jaar sloot de fabriek in 2015 de deuren. Op het terrein staat een aantal clusters van historische gebouwen, zoals een ketelhuis, ijsfabriek en melkfabriek.

De komende jaren wordt hier een levendige wijk ontwikkeld met veel aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. De fabrieksgebouwen krijgen nieuwe functies en daarmee een nieuwe toekomst. Het plan, bedacht door BPD, gaat uit van wonen, werken en recreëren, met aandacht voor duurzaamheid en circulariteit.

Lees verder

Is blockchain dé katalysator voor energietransitie in woonwijken?

Consumenten en bedrijven die met zonnepanelen of zelfs een eigen windmolen óók producent van energie zijn, kunnen hun overschotten eenvoudig onderling verhandelen in een 'blockchain'. Een blockchain is een online kasboek waarop gebruikers eerlijk, transparant en door iedereen controleerbaar transacties bijhouden.

Een 'trusted party', zoals een bank, notaris of energiemaatschappij, is niet meer nodig en dat bespaart kosten. Zo draagt blockchain bij aan de transitie naar duurzame energie. 

Lees verder

Duurzaamheid
Circulair wonen op een archeologisch rijksmonument
Meer weten
Duurzaamheid
Hoe houden we Nederland droog?
Meer weten
Integrale gebiedsontwikkeling
Kantoorgebouw van 60.000 m2 wordt getransformeerd tot duurzame woonwijk
Meer weten