Duurzaam ontwikkelen

Energietransitie hoort vóór stedenbouw

Nieuwe stedenbouwkundige ontwerpen houden onvoldoende rekening met de strengere energiezuinigheidseisen na 2020. Energietransitie zou vanaf het begin mee moeten worden genomen. Anders lopen we straks vast.

Lees verder

Duurzame gebiedsontwikkeling in uitvoering

BPD wil vooroplopen met duurzame gebiedsontwikkeling. Voor ons gaat duurzame gebiedsontwikkeling naast milieu over sociale, ruimtelijke en economische waarde. People, planet en prosperity zijn voor ons daarom het logische vertrekpunt om wijken te ontwikkelen waar mensen zich thuis voelen, nu en in de toekomst. De uitdagingen die hiermee gepaard gaan, zetten we om in kansen. Door samen met bewoners en partners duurzame leefomgevingen te creëren, willen we ons onderscheiden in onze gebiedsontwikkelingen, in projecten en in onze eigen bedrijfsvoering. Altijd gericht op het behalen van concrete resultaten. Daarom werken we aan duurzame wijken en steden. Onze duurzaamheidsstrategie is gebouwd op vier pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire gebiedsontwikkeling en gezondheid.  

Lees verder

"Elke duurzame droom heeft onze steun om deze te verwezenlijken"

Gebieden, gebouwen en woningen duurzaam en verantwoord ontwikkelen zit in het DNA van BPD. Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid-West: "We zijn over de volle breedte met aandacht voor de omgeving, materialen en grondstoffen bezig. In al onze projecten komen onze vier duurzaamheidspijlers energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en gezond wonen en leven terug."

Lees verder

BPD wil zo snel mogelijk 100% van haar woningen gasloos opleveren. Nu is dat al ruim 80%

Lees verder

De Zuivelfabriek in Eindhoven

Het voormalige fabrieksterrein van FrieslandCampina in Eindhoven krijgt een nieuwe bestemming. Na 54 jaar sloot de fabriek in 2015 de deuren. Op het terrein staat een aantal clusters van historische gebouwen, zoals een ketelhuis, ijsfabriek en melkfabriek.

De komende jaren wordt hier een levendige wijk ontwikkeld met veel aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. De fabrieksgebouwen krijgen nieuwe functies en daarmee een nieuwe toekomst. Het plan, bedacht door BPD, gaat uit van wonen, werken en recreëren, met aandacht voor duurzaamheid en circulariteit.

Lees verder

Is blockchain dé katalysator voor energietransitie in woonwijken?

Consumenten en bedrijven die met zonnepanelen of zelfs een eigen windmolen óók producent van energie zijn, kunnen hun overschotten eenvoudig onderling verhandelen in een 'blockchain'. Een blockchain is een online kasboek waarop gebruikers eerlijk, transparant en door iedereen controleerbaar transacties bijhouden.

Een 'trusted party', zoals een bank, notaris of energiemaatschappij, is niet meer nodig en dat bespaart kosten. Zo draagt blockchain bij aan de transitie naar duurzame energie. 

Lees verder

Duurzaamheid
Proeven aan duurzaam wonen en leven in Proeftuin Erasmusveld
Meer weten
Duurzaamheid
Energieneutraal in 3 stappen
Meer weten
Duurzaamheid
Woningen van stro in Westwaard: leem en stro als moderne bouwmaterialen
Meer weten

Meer weten over dit thema?

Meld u aan om op de hoogte te blijven via onze digitale nieuwsbrief.

Ja, ik wil op de hoogte blijven