Project 09/47

Park Langendijk

Breda

Het verhaal achter Park Langendijk

In het populaire stadsdeel Boeimeer in Breda komt Park Langendijk. De voormalige ziekenhuislocatie wordt getransformeerd tot een nieuwe, gezonde stadsbuurt met aandacht voor groen, circulariteit en duurzaamheid. In totaal komen er circa 290 woningen. Het aangrenzende Zaartpark wordt betrokken bij de nieuwe stadswijk, waardoor het gevoel van wonen in een groene omgeving wordt versterkt.

Park Langendijk in getallen

291
woningen in totaal
179
koopwoningen
62
middenhuurwoningen
50
sociale huurwoningen
179
studio’s in woonzorgcomplex
Park Langendijk Breda Struikroven Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Circulair oogsten

Park Langendijk geeft op een bijzondere manier invulling aan circulaire gebiedsontwikkeling. Het uitgangspunt werd al zichtbaar bij de sloop van de gebouwen van het ziekenhuis, dat gebeurde op circulaire wijze. Vrijkomende materialen worden omgezet in nieuwe bouwmaterialen. Oude bakstenen krijgen een tweede leven in de nieuwe muren en oud hout wordt verwerkt tot nieuwe kozijnen en deuren. De al aanwezige bomen en perken zijn zo veel mogelijk behouden. Een bijzonder voorbeeld van circulariteit is ook een actie die in samenwerking met Stichting Struikroven is georganiseerd. Omwonenden werden in staat gesteld om het op het terrein aanwezige groen mee naar huis te nemen. Struiken en planten die normaal gesproken verloren gaan bij sloop, krijgen zo een tweede leven in de tuinen van de wijk.

Het traditionele beeld van de sloopbal is hier nadrukkelijk niet aan de orde. Het is geen kwestie van slopen en afvoeren, maar van oogsten
Bianca Prevoo Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Bianca Prevoo
Ontwikkelaar
Mail Bianca Prevoo
Park Langendijk Breda Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Park Langendijk Breda Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Park Langendijk Breda Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Park Langendijk Breda Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van Park Langendijk

Met Park Langendijk wordt een gevarieerde woonwijk aan Breda toegevoegd. Er komen 50 sociale en 62 middeldure huurwoningen.

De voormalige locatie van het Amphia-ziekenhuis wordt getransformeerd tot een woongebied met veel aandacht voor gezond en betaalbaar wonen. Er komen woningen voor verschillende doelgroepen en prijscategorieën: zowel koopwoningen, middenhuurwoningen als sociale huurwoningen. In het gebied komt ook een nieuw woonzorgcomplex van zorgorganisatie Thebe. Met dit gedifferentieerde programma wordt Park Langendijk een leefomgeving voor iedereen.

In Park Langendijk is veel aandacht voor groen, circulariteit en duurzaamheid. De gebouwen zijn grotendeels circulair gesloopt en diverse maatregelen vergroten de biodiversiteit en de leefbaarheid in de buurt.

Voor de circulaire sloop werkt BPD samen met New Horizon, één van de pioniers op dit gebied. Het is geen kwestie van slopen en afvoeren, maar van oogsten. De materialen worden ontmanteld, gesorteerd en vervolgens opnieuw gebruikt. In Park Langendijk of in andere nieuwbouwprojecten van BPD. Circulariteit is niet het enige duurzame aspect van Park Langendijk. De biodiversiteit en levendigheid wordt in de buurt vergroot. Gevels worden voorzien van nestkastjes voor vogels en vleermuizen. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van groene daken, die regenwater langer vasthouden en tegelijk een biotoop vormen voor allerlei vogels en insecten.

Park Langendijk Breda Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Park Langendijk is een duurzame woonwijk met veel aandacht voor circulariteit en gezond wonen én vormt een aansluiting op het naastgelegen stadswandelpark: het Zaartpark. We trekken de sfeer van het park door in de nieuwe wijk, dat voorziet in een gedifferentieerd en aantrekkelijk woningaanbod voor iedereen

Ontdek het gebied

Onze partners

Onze partners over Park Langendijk
Een bijzondere plek in Breda met historie, in het groen, goed bereikbaar én op fietsafstand van ons centrum. Het ziekenhuis stond met de rug naar de wijk Boeimeer. Met dit nieuwe woongebied komt er een mooie verbinding met het Zaartpark. Groen en duurzaamheid zijn belangrijk voor het plan en ook voor Breda. We willen niet voor niets een stad in een park zijn
Daan Quaars
Wethouder gemeente Breda
In Park Langendijk komen nieuwe studio’s voor ons woonzorgcomplex. Het is fijn dat de huidige bewoners van Thebe in de wijk Boeimeer kunnen blijven wonen zonder extra verhuizing
Agnes Klaren
Lid raad van bestuur Thebe

Op de hoogte blijven van ons werk?