Project 08/47

Kazernekwartier Crailo

Gooise Meren

Het verhaal achter Kazernekwartier Crailo

Van cultureel erfgoed tot creatieve hotspot. In het groen, aan de rand van de Bussumerheide, ligt de voormalige Kolonel Palmkazerne. De historische gebouwen krijgen een nieuwe bestemming, als betaalbare woningen en bedrijfsruimten voor kunstenaars en ontwerpers van wereldfaam. Ook is er plek voor nieuwbouw, die zorgvuldig in de natuur wordt ingepast. Hier ontstaat een autoluw, duurzaam en toekomstbestendig buurtschap, waar bewoners samen leven en samen voor zorgen. Met Kazernekwartier Crailo wordt een afgesloten gebied toegankelijk voor de omgeving.

Kazernekwartier Crailo in getallen

170
woningen in totaal
61 %
van de woningen in het betaalbare segment
57
sociale huurwoningen
48
middenhuurwoningen
100 %
energieleverende gebouwen
5.700 m2
commerciële ruimte voor ondernemers
Crailo Bussum Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Transformatie van cultureel erfgoed

De Kolonel Palmkazerne werd in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog gebouwd op een locatie die sinds eind 19e eeuw dienst deed als militair oefenterrein. Het gebied ligt aan de rand van de Bussumerheide. De karakteristieke gebouwen worden op basis van het oorspronkelijk ontwerp getransformeerd tot woningen en voorzieningen. Het voormalige keukengebouw krijgt een nieuw leven en nieuw elan, door het te transformeren aan de hand van de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten en met behoud van de aanwezige cultuurhistorisch en monumentale elementen elementen. De aanwezige materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Ik ben al heel lang gegrepen door deze plek. Mooi dat we nu kunnen starten met de transformatie en nieuwbouw
John Van Den Heuvel Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
John van den Heuvel
Ontwikkelingsmanager
Mail John van den Heuvel

De ontwikkeling van Kazernekwartier Crailo

Crailo Bussum Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Crailo Bussum Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Crailo Bussum Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Crailo Bussum Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Crailo Bussum Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Crailo Bussum Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Crailo Bussum Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Bij de planvorming voor dit gebied zijn veel kennisdomeinen aangesloten. Van expertise op het gebied van de transformatie van kazernes tot modulaire bouw en natuurinclusief ontwikkelen. Deze aanpak past bij zowel de bijzondere ligging als de ambities van BPD en de eigenaar van het openbaar gebied.

De ontwikkeling van woningen gaat hier hand in hand met het versterken van natuurwaarden en vergroten van de biodiversiteit. Door zorgvuldig ontwerp kan de natuur verder doordringen in het gebied en is het toegankelijk voor bewoners. Ook worden de gebouwen in het gebied energieleverend. Maar wel zo ontworpen, dat de hiervoor benodigde fysieke ingrepen een integraal en logisch onderdeel van de gebouwen vormen. Dit geldt niet alleen voor de nieuwe maar ook voor de bestaande gebouwen.

In Crailo wordt betaalbaar wonen bereikbaar. Ruim 60% van de woningen in het gebied wordt voor de betaalbare segmenten sociaal en middenhuur gemaakt.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om dit deel van de woningen langjarig in het betaalbare segment te houden. Daarom worden alle sociale huurwoningen ondergebracht bij een woningcorporatie en vrijwel alle middenhuurwoningen bij BPD Woningfonds. De meeste woningen in de betaalbare segmenten worden in de bestaande gebouwen gemaakt. Hiermee komen bijzondere woningen beschikbaar voor deze doelgroepen. De woningen liggen op een prominente plek. De nieuwe bewoners vormen zo het hart van het buurtschap.

De gebouwen en woningen worden energieleverend. Zowel de openbare ruimte als de private tuinen worden natuurinclusief ingericht. Daarnaast worden de materialen die bij de sloop van de bestaande gebouwen vrijkomen, zo veel mogelijk hergebruikt bij de transformatie en nieuwbouw.

Door het behoud van bestaande bomen, het toevoegen van veel groen en weinig verharding wordt hittestress zo veel mogelijk voorkomen en de natuur zo min mogelijk verstoord. Het regenwater wordt niet afgevoerd naar het riool, maar geïnfiltreerd in de zandbodem. Dit komt ten goede aan de grondwaterstand, wat de leefomstandigheden voor de planten en beschermde dieren verbetert.

Crailo Bussum Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Kazernekwartier Crailo heeft door de historische gebouwen en behoud van het bestaande groen direct karakter, maar is als energiepositief buurtschap tegelijkertijd klaar voor de toekomst.

Ontdek het gebied

Op de hoogte blijven van ons werk?