Top 40 'meest verhitte' gemeenten op Nederlandse woningmarkt

De woningdruk blijft hoog in de Randstad en loopt op in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Dat blijkt uit de Hittekaart 2021. De top 40 van 'meest verhitte' gemeenten wordt traditioneel aangevoerd door Amsterdam. Nieuwkomers in de top 10 zijn Amstelveen en Eindhoven. Het onderzoek maakt ook inzichtelijk wat de regionale stijgers en dalers zijn.
  • Publicatiedatum: 15 maart 2021
Bekijk de Hittekaart 2021
Onderzoek BPD woningmarkt 2021

Scores per regio

Over het onderzoek

In dit jaarlijks terugkerende onderzoek brengt BPD op basis van diverse factoren de sterke en zwakke gebieden op de bestaande koopwoningmarkt in kaart door middel van een Hittekaart. Een hoge score (donkerrode kleur) op de Hittekaart kenmerkt zich door hoge prijzen en/ of veel woningverkopen, maar ook een sterke (verwachte) huishoudensgroei. Het marktvolume in de bestaande markt wordt berekend door het aantal koopwoningtransacties te vermenigvuldigen met de gemiddelde verkoopprijs. Zodat de spanning op de koopwoningmarkt tussen gemeenten onderling kan worden vergeleken, wordt er gecorrigeerd voor de gemeentegrootte door het marktvolume te delen door de voorraad koopwoningen. Dit leidt tot een soort spanningsindicator per gemeente. Het Kadaster en het CBS publiceren gezamenlijk de prijsontwikkeling en het aantal transacties; het CBS is de bron voor de voorraad koopwoningen. Dit betreffen jaarcijfers over heel 2020. De huishoudensprognose van een gemeente is gebaseerd op het Primos model van ABF. De prognose betreft de komende 10 jaar, oftewel de periode 2020-2029. Het onderzoek wordt uitgevoerd op gemeenteniveau.

Op de hoogte blijven?