Online 3D-visualisatie voor juridische informatie in het Kadaster

Het Kadaster en Stichting Platform BIM Legal slaan de handen ineen voor online 3D visualisatie van juridische informatie bij onroerend goed. Het doel is dat iedereen die dat wil in één oogopslag kan zien welke juridische afspraken van toepassing zijn op percelen en hun bebouwing. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk voor huizenkopers om snel en eenvoudig driedimensionaal inzicht te krijgen in een recht van overpad of een erfafscheiding. Deze driedimensionale informatie is bij uitstek herbruikbaar voor inschrijving in de kadastrale registratie.
  • Publicatiedatum: 19 januari 2022

De samenwerking start in navolging op de succesvolle pilot met BIM Legal voor nieuwbouwprojecten van BPD. Samen met notariskantoren Hermans & Schuttevaer Notarissen en Westport Notarissen werden kopers van nieuwbouwwoningen in 2021 eenvoudiger en klantvriendelijker geïnformeerd over de juridische afspraken van hun woning en perceel. Softwareleverancier IRP werkte mee aan de technische realisatie. De initiatiefnemers werden voor BIM Legal onlangs bekroond met de Gouden Zandloper-prijs voor juridische innovatie.

Erik Nieuwenburg, voorzitter Stichting Platform BIM Legal: ‘We hebben als initiatiefnemers inmiddels een stichting opgericht waarmee we ons als marktpartijen in de vastgoedketen onafhankelijk kunnen verenigen. In deze stichting Platform BIM Legal is inmiddels ook ontwikkelende bouwer Dura Vermeer toegetreden. Door de samenwerking met het Kadaster kan in de praktijk onderzocht worden hoe met een landelijk en uniform stelsel van afspraken de juridische afspraken van woning en perceel geautomatiseerd in 3D ingeschreven kunnen worden in de kadastrale registratie.’

Rob Agelink, directeur Data, Governance en Vernieuwing Kadaster: ‘Als Kadaster zien we dat met name in stedelijke gebieden het aantal complexe eigendomssituaties (met meerdere eigenaren en gestapelde eigendomsrechten) toenemen. Akten en tekeningen worden hierdoor steeds ingewikkelder. Het gaat voornamelijk om gebouwen met een bijzondere architectuur en/of een uitgebreide stapeling van rechten. Wij willen in deze samenwerking onderzoeken of geautomatiseerde 3D inschrijving, met daaraan gekoppeld de juridische eigenschappen, mogelijk is. Een 3D visualisatie geeft in één oogopslag duidelijkheid over de rechtszekerheidssituatie.’

Bekijk de woonconfigurator van nieuwbouwproject Het Lint fase 4 in Vianen om te zien hoe BIM Legal wordt toegepast.

Online 3D Visualisatie Juridische Informatie BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Martin Peersmann (Kadaster), Rob Agelink (Kadaster), Jean-Paul Bolhaar (Hermans & Schuttevaer Notarissen), Erik Nieuwenburg (BPD), Lars Boellaard (Westport Notarissen). Niet op de foto medebestuurslid van Stichting Platform BIM Legal Bart Pigge (Dura Vermeer). Foto: Reinier Bergsma

Over stichting Platform BIM Legal

Stichting Platform BIM Legal zet zich in voor transparante en uniforme juridische informatie over onroerend goed, die voor iedereen toegankelijk is. Dit wordt gerealiseerd door een stelsel van afspraken te ontwikkelen waarmee alle marktpartijen in Nederland 3D juridische informatie aan elkaar kunnen aanbieden en opvragen. De stichting wordt geleid door een bestuur bestaande uit uiteenlopende partners in de vastgoedketen: BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Westport Notarissen, Hermans & Schuttevaer Notarissen en Dura Vermeer. Voor de open standaard-ontwikkeling werkt de stichting samen met softwareleveranciers IRP en Future Insight. De stichting heeft het voornemen een raad van advies in te stellen om met relevante partijen te kunnen klankborden over een voor iedereen werkbaar landelijk stelsel van afspraken voor 3D juridische informatie.

Op de hoogte blijven van ons werk?