Hoogste punt kantoortorens CBS-gebouw Voorburg duurzaam ontmanteld

De kantoortorens van het voormalige CBS-gebouw in Voorburg worden gesloopt. Na een periode van voorsloop, is deze week gestart met de duurzame ontmanteling van het hoogste punt van het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland. Ruim 95% van het pand wordt hergebruikt in de nieuwe duurzame woonwijk Park070, of krijgt elders een nieuwe functie. De sloop duurt naar verwachting tot het najaar 2018. Daarna wordt gestart met de bouw van een nieuwe wijk: Park070.
  • Publicatiedatum: 18 mei 2018

Jarenlang was het kantoor van het CBS, met ruim 60.000 vierkante meter, het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland. Nu wordt het duurzaam ontmanteld, op de onderliggende atoom- en schuilkelder na. Deze wordt ingericht als stallingsgarage voor de nieuwe duurzame wijk Park070. Ruim 95% van het sloopmateriaal wordt hergebruikt in de nieuwe woonwijk Park070, of op andere locaties. Hergebruik op productniveau is het streven en op grondstoffenniveau de ondergrens. Met uitzondering van asbest en vervuilende materialen, die voor de sloop al uit het gebouw zijn gehaald.

Transformatie kantoorgebouw tot duurzame woonwijk Park070
Hergebruik sloopmateriaal

Bij de sloop van het CBS-gebouw komt 56.638 ton betonpuin, en 5.829 ton metselpuin vrij. Dit wordt hergebruikt in de wegenbouw of betonindustrie. Overige sloopmaterialen worden gerecycled of hergebruikt, waaronder ook de 7500 armaturen en gasontladingslampen. Grind- en betonplaten, betonnen kolommen en betonnen fietsenstallingen krijgen een nieuwe functie in Park070. De kolommen van het CBS-gebouw worden in de openbare ruimte van de wijk hergebruikt als opstapjes. Ander sloopmateriaal wordt gebruikt voor lage muren in de openbare ruimte of als bestrating. De fundering van het gebouw blijft behouden, net als de atoom- en schuilkelder die wordt getransformeerd tot stallingsgarage voor auto’s, scooters en fietsen. Het sanitair uit de atoomkelder, de veldbedden, banken en tafels van steigerbuizen, die jarenlang in de kelder opgeslagen waren, worden eveneens hergebruikt.

Park 070

Na de sloop, starten BPD en Schouten naar verwachting in het voorjaar 2019 met de bouw van Park070. Park070 wordt een duurzame, groene en kindvriendelijke wijk met circa 230 woningen en appartementen. De nieuwe huizen krijgen geen gasaansluiting, wel worden ze uitgerust met zonnepanelen en een duurzaam warmtesysteem. Ook wordt Park070 autoluw, kinderen kunnen veilig buitenspelen in de collectieve binnentuinen. 

Op de hoogte blijven van ons werk?