Wielewaal biedt leerlingen praktijkschool perspectief op werk

In de Rotterdamse wijk De Wielewaal staat iets bijzonders te gebeuren. BPD, Van Wijnen, Learn2Work, de praktijkscholen in Rotterdam Zuid en woningcorporatie Woonstad Rotterdam bundelden de krachten om midden in de wijk het Wielewaal Bouwcollege te realiseren: een school waar leerlingen van Rotterdamse praktijkscholen het bouwvak in de praktijk leren.

De herstructurering van De Wielewaal haalde al vaker het nieuws door het bijzondere karakter van de wijk. Van oudsher staat De Wielewaal bekend als homogene vroeg-naoorlogse wijk met een sterke sociale cohesie. Woon je hier, dan help je elkaar. Een dorpje op zich, verscholen in het groen. Door naast sociale huurwoningen ook middenhuur- en koopwoningen te realiseren, verandert de bewonerssamenstelling en wordt De Wielewaal een gemengde, vitale stadswijk. Het saamhorigheidsgevoel blijft door community building en het creëren van fysieke ontmoetingsplekken. Naast de 675 nieuwbouwwoningen komt in de wijk het Wielewaalhuis en een deeltuin. En ook in de online community “de virtuele Wielewaal” kunnen bewoners elkaar vinden.

Ambities die verder gaan dan woningbouw

De sterke sociale cohesie van De Wielewaal inspireerde BPD. Gebiedsontwikkelaar Peter Immers: ’Wat nou als we naast de realisatie van gevarieerde duurzame nieuwbouwwoningen van nog grotere betekenis kunnen zijn? We zouden jongeren uit Rotterdam-Zuid, die minder kans op de arbeidsmarkt hebben, bij de realisatie van deze wijk kunnen betrekken. Niet alleen maar een stageplek, maar een all-inwerkervaring zoals nergens anders in Nederland wordt geboden.’ Woonstad zag heil in het plan van BPD en gaf groen licht. De gedachtegang past bij de wensen van de woningcorporatie en de gemeente Rotterdam, die Social Return On Investment (SROI) wenst bij elke ontwikkeling. Met SROI geef je als organisatie iets terug aan de maatschappij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Learn2Work bleek de aangewezen partij om de plannen concreet vorm te geven. Mede dankzij de sponsoring van de partners en partijen als Syntrus Achmea, Rabobank en de gemeente kan het Wielewaal Bouwcollege in oktober officieel worden geopend. Iedereen investeert graag, omdat met de uitrol van dit plan het mes aan twee kanten snijdt.

Wielewaal BPD 010
Het saamhorigheidsgevoel in de wijk wordt ook versterkt door de tuinclub. Huidige en nieuwe bewoners onderhouden gezamenlijk de voorbeeldtuin van 1.000 vierkante meter waarin bloemen, planten en bomen staan die straks ook in de wijk komen.
Op bouwlocatie het vak leren

Nu staan we aan de vooravond van een bijzonder moment: de start van het Wielewaal Bouwcollege. De loods waar leerlingen het vak leren staat op de plek waar de laatste fase van De Wielewaal gerealiseerd wordt. Gedurende een periode van 2 jaar leren jongeren van een team ervaren begeleiders het vak én wat goed werknemerschap is. Naast allerhande bouwwerkzaamheden leren de praktijkschoolleerlingen op tijd komen en je aan regels conformeren. Mira Groeneveld, mede-eigenaar van Learn2Work, ziet zichzelf als onafhankelijke derde die de belangen van alle partijen behartigt. Haar doel is een succesvolle samenwerking die leidt tot het vergroten van de kansen op een baan voor praktijkschoolleerlingen. ‘Als je na 5 jaar de praktijkschool verlaat, heb je geen diploma. Daarbij sluiten de vakvaardigheden vaak niet goed aan bij wat ervan je wordt verwacht op de werkplek. Het resultaat is dat deze jongeren niet aan een baan komen met alle gevolgen van dien. Hoe mooi is het als we het onderwijssysteem passend kunnen maken en begeleiding en lesstof aanbieden die aansluiten bij de praktijk? Op het Wielewaal Bouwcollege gaat dit gebeuren met dank aan de drive en subsidie van alle partners en betrokken partijen om dit tot een succes te maken. De nieuwe TOP Academie (vakschool bij een bedrijf, red.) in De Wielewaal biedt praktijkgerichte jongeren perspectief op werk.’

Hoe werkt het in de praktijk?

Op het Wielewaal Bouwcollege komen 4e en 5e-jaarsleerlingen. In kleine groepjes worden ze door een praktijkdocent (van de school) en een praktijkinstructeur (van Van Wijnen) klaargestoomd om zichzelf op een veilige manier nuttig te maken in de bouw. Een praktijkbegeleider neemt de leerlingen vervolgens mee de bouwplaats op en heeft als buddy de dagelijkse leiding. Tot slot is er nog een mentor van de school betrokken en krijgen de leerlingen een 6-daagse workshop van Learn2Work over werknemersgedrag. Samen stomen al deze partijen de leerlingen klaar tot gewaardeerde medewerkers die een goede baan hebben en een toekomst voor zichzelf op kunnen bouwen. En daarmee is de cirkel rond! Dat de bouwwereld er weer een paar goede vakkrachten bij heeft, is een bijkomend voordeel.

Op de hoogte blijven van ons werk?