Weersextremen opvangen door slim gebruik van de ruimte

Hemelwater opvangen, meer groen om hittestress tegen te gaan en minder verharding: onze projecten worden steeds klimaatadaptiever. We lichten er drie uit die extra in het oog springen.
BPD The George in Amsterdam
De verkoelende balkons van The George
The George, Amsterdam

Ze kregen al snel de bijnaam ‘de hangende tuinen van Babylon’: de groene balkons van appartementengebouw The George, aan de Amsterdamse Zuidas. In een omgeving waar glas en steen de boventoon voeren, geven de plantenbakken (500 strekkende meter) The George een vriendelijke en groene uitstraling. De watervoorziening van de beplanting is volledig geautomatiseerd. Een computergestuurd beregeningssysteem zorgt voor de juiste vochtigheidsgraad van de aarde. Hemelwater wordt op het komvormige dak opgevangen en afgevoerd naar twee bassins in het gebouw, om vandaaruit weer opgepompt te worden. Een tweede in het oog springend groen (klimaatadaptief) element van The George is de royale tuin voor het gebouw. Verharding is hier zoveel mogelijk vermeden. Beide maatregelen zorgen ervoor dat er bij flinke regenbuien minder water naar het riool wordt afgevoerd: het water dat op het dak wordt opgevangen, wordt gebufferd in de bassins. Hemelwater dat in de tuin terechtkomt, zakt in de bodem. Daarnaast hebben de planten en de bomen door schaduw en verdamping een koelend effect in de zomer.

The Hudons Rotterdam Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Collectief duurzaam in nieuwe Rotterdamse wijk The Hudsons
The Hudsons, Rotterdam

The Hudsons bestaat uit vijf identieke woonblokken die grenzen aan het dakpark, in de Rotterdamse wijk Bospolder. In de stad wonen, met buitenspeelgarantie: The Hudsons presenteert zich als kindvriendelijk. En dat gaat hand in hand met duurzaamheid. Ongeveer de helft van de woningen komt uit op een collectieve binnentuin. De overige woningen hebben een privétuin met een collectief deel. Al deze tuinen liggen op de daken van de parkeergarages. Groen is er ook op de woningen: de lage woningen hebben mos-sedumdaken. Deze groene invulling maakt het project klimaatadaptief. Het hemelwater dat op de daken valt, wordt deels opgevangen door de mos-sedumdaken. Het overtollige water gaat vervolgens naar de tuinen. Het water dat de grond daar niet kan opnemen, verdwijnt in het hoofdriool. De verminderde en vertraagde afvoer van hemelwater leidt bij hevige regenval tot een lagere piekbelasting van het riool. Daarnaast geeft al dat groen verkoeling in periodes van hitte. De mos-sedumdaken zorgen bovendien voor een lagere temperatuur in de woningen. Kortom: ook goed tegen de hittestress.

Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Wonen op een unieke klimaatdijk in Reeve
Reeve, Kampen

Als onderdeel van het nationale project ‘Ruimte voor de rivier’ is bij Kampen een nieuwe vaargeul aangelegd: het Reevediep. Hierdoor is een waterverbinding ontstaan tussen de IJssel en het Drontermeer en het Vossemeer. Bij hoge waterstanden van de IJssel kan het water daardoor sneller via deze meren naar het IJsselmeer worden afgevoerd. Mocht het water in het Reevediep toch te hoog komen, dan is er altijd nog de dijk die langs deze vaargeul loopt. Deze klimaatdijk (130 meter breed, twee kilometer lang) garandeert dat de inwoners van Kampen en omgeving droge voeten houden. Door deze grote landschappelijke ingreep is bij Kampen een nieuw gebied ontstaan voor natuurontwikkeling, recreatie en woningbouw. In een publiek-private samenwerking nemen BPD en de gemeente Kampen deze gebiedsontwikkeling ter hand. Met als kern: de ontwikkeling van een nieuw dorp, Reeve. Met woningen rondom de sluis, met Marken als referentie, maar ook op de klimaatdijk. Nederland kent alleen maar dijken waarbij de woningen met hun voeten tegen de dijk aan staan. Maar deze dijk heeft een hele flauwe helling, waardoor die ongemerkt diep de wijk inkomt. Dat maakt woningbouw op de dijk mogelijk. En dat is niet eerder vertoond. Waar bij andere projecten klimaatadaptatie een van de randvoorwaarden is, is het hier de kern van het project.

Op de hoogte blijven van ons werk?