Wat zijn kansen voor het versnellen van de duurzaamheidsopgave?

BPD onderzocht wat consumenten van duurzaam wonen vinden en wat zij ervoor over hebben. Hoe kijkt manager Duurzaamheid Sladjana Mijatovic aan tegen de uitkomsten van het onderzoek ‘Onbewust Duurzaam’? Wat zijn de volgende stappen? En is het reden om de strategie van BPD verder aan te scherpen? ‘Het nog beter raken van de juiste snaar bij de consument biedt kansen om de maatschappelijke duurzaamheidsopgave in versnelling te brengen.’

‘BPD is niet zomaar een gebiedsontwikkelaar. Wij zijn in 1946 ontstaan vanuit een maatschappelijke urgentie. Dat zit in ons DNA. Van daaruit zien wij de enorme uitdaging van de energietransitie. Tegelijkertijd stellen we de consument centraal, dat is ons ijkpunt in de keuzes die we maken. Wat kan de consument zelf bijdragen aan duurzaam wonen en hoe kunnen wij daar dienend in zijn?’ Aan het woord is Sladjana Mijatovic, Manager Duurzaamheid binnen het Expertteam Duurzaamheid van BPD. Zij vindt het van groot belang dat BPD in het afgelopen halfjaar ruim 1.200 consumenten tussen 18 en 80 jaar heeft gevraagd naar hún mening over duurzaamheid en duurzaam wonen: ‘Onze duurzaamheidsambitie uit 2018 is sterk gericht op onze professionele partners in de keten en een prima middel om met hen in gesprek te gaan. Maar we moeten ons ook afvragen: sluiten onze ambities ook aan bij de wensen van de klant?’

Brede belangstelling

Dat 90 procent van alle ondervraagden vóór duurzaamheid is, stemt Mijatovic optimistisch. ‘Men ziet de urgentie en noemt ook belangrijke aspecten naast energie, zoals comfort en de toekomstbestendigheid van de woning. Ook op gebiedsniveau is er een brede belangstelling voor thema’s als groen en gezondheid.’ Het bijzondere is alleen wel: de consument brengt dat niet in verband met duurzaamheid. ‘Daar ligt dus een belangrijke communicatie-opgave voor de hele bouwketen. Ook wij gaan hier met onze partners de komende tijd mee aan de slag. De waarde van duurzaamheid – in termen van de positieve effecten die het op de levens van mensen kan hebben – moeten we veel beter voor het voetlicht brengen. Zodat het mensen ook motiveert om in beweging te komen.’

Sladjana Mijatovic
Sladjana Mijatovic
Manager Duurzaamheid
Mail Sladjana Mijatovic

"Het nog beter raken van de juiste snaar bij de consument biedt kansen om de maatschappelijke duurzaamheidsopgave in versnelling te brengen"

Sladjana Mijatovic
Sladjana Mijatovic
Manager Duurzaamheid
Mail Sladjana Mijatovic

Hoopgevend daarbij is dat een duurzame woning en woonomgeving wel meer mag kosten, zoals het onderzoek uitwijst. ‘Maar de consument wil daar dan wel op een uniforme manier over geïnformeerd worden en de toegevoegde waarde van zijn investering goed begrijpen. Zo is het nu lastig een afweging te maken tussen een investering in het verduurzamen van een bestaande woning of de aanschaf van een compleet duurzame nieuwbouwwoning. De toegevoegde waarde van duurzaamheidsmaatregelen moet onomstreden zijn, inclusief de financiële aspecten. Wanneer mensen niet weten waar ze aan toe zijn, investeren ze niet. Hier ligt dus een belangrijke taak voor alle partijen in de bouwketen, BPD incluis: samen met de overheid en andere marktpartijen moeten we ervoor zorgen dat die informatievoorziening sterk verbetert. Als ons dat lukt, kunnen we de energietransitie en verduurzaming echt versnellen.’

In gesprek?

Het onderzoek heeft daarbij een schat aan kennis opgeleverd hoe verschillende groepen met uiteenlopende leefstijlen tegen ‘duurzaamheid’ aankijken. ‘Bij onze gebiedsontwikkelingen moeten we daar straks nog veel scherper op inspelen. Wat past bij welke doelgroep en hoe wil men in het proces begeleid worden? Ook onze partners in de verschillende gebieden door Nederland nodigen we uit hier hun voordeel mee te doen.’ Het BPD-Team Duurzaamheid wil daarom graag in gesprek met belanghebbenden over de uitkomst van het onderzoek. Sladjana Mijatovic legt uit: ‘Ook voor bijvoorbeeld gemeenten zitten er interessante inzichten in. We nodigen geïnteresseerde partners uit om met ons daarover van gedachten te wisselen. Juist ook omdat we via samenwerking in de hele keten verder willen komen en de consument mee willen nemen in de kansen van duurzame gebiedsontwikkeling.’

Op de hoogte blijven van ons werk?