'Veel partijen moeten opnieuw met hout leren werken'

Hoe zit het nu echt: kunnen we met houtbouw de woningbouw versnellen en opschalen? Gebiedsontwikkelaar Carina Hak zet in op een groter aandeel houtbouw in projecten.

‘De huidige staat van de natuur vraagt erom dat we klimaatneutraal gaan bouwen, en ook klanten  spreken steeds vaker over het klimaat en gezond wonen. Wij kiezen dus voor klimaatneutrale gebiedsontwikkeling en gaan daarbij natuurlijke, biobased materialen toepassen, zoals hout. Dat  hebben wij voor de komende jaren stevig geagendeerd, want deze ontwikkeling is onomkeerbaar. Binnen onze projecten zetten we voortaan echt in op een groter aandeel houtbouw. Bovendien kan  de houtbouw de woningbouw zeker versnellen, vooral als je geïndustrialiseerd gaat bouwen.

Carina Hak Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Carina Hak is gebiedsontwikkelaar en verantwoordelijk voor diverse gebiedsontwikkelingen van BPD. Zoals de Oostflank in Purmerend, waarin biobased bouwen een van de vele ambities is.
Van experiment naar expertise

Houtbouw is vaak duurder dan bouwen met beton, maar dat wordt beter. In dit opzicht zie ik grote kansen voor modulebouw uit de fabriek. Hier komen minder handen aan te pas; het geeft veel variatie en een heel hoge kwaliteit. De vakmensen die bouwen, krijgen zo bovendien een betere werkomgeving. Maar let wel: om deze voordelen  maximaal te benutten, moet deze manier van bouwen leidend zijn in je ontwerp. We willen komend jaar in Nederland minimaal acht van onze projecten ontwikkelen met biobased bouwen als uitgangspunt. Het is onze bedoeling om zodoende expertise op te bouwen en een nieuwe productieketen op te zetten. Met nieuwe typen van samenwerking  en andere belangrijke partners voor de realisatie. Bij een gebiedsontwikkeling in Purmerend bijvoorbeeld wordt  samengewerkt met Staatsbosbeheer. Hun kennis en ervaring helpen ons om de natuurwaarden en ecologische  verbindingen te verbeteren. Tegelijk liggen er op die locatie gronden die we kunnen inzetten voor de teelt van natuurlijke materialen als hennep, om daarmee later de woningen te isoleren.

 

 

Wacht maar tot er een CO2-belasting komt. Dan zal houtbouw als een van de standaard keuzemogelijkheden een nog snellere vaart nemen.

Sneeuwbaleffect

Het hout voor onze woningen komt voornamelijk uit het buitenland, waar meer dan voldoende hout beschikbaar is. Nederland had ooit een traditie in houtbouw – denk aan de Amsterdamse grachtenpanden – maar die zijn we helaas kwijtgeraakt. Veel partijen moeten opnieuw met hout leren werken. In de bouw én in het proces, want ook  vergunningverleners moeten wennen aan andere technische oplossingen en detailleringen die nodig zijn voor een  kwalitatief goed gebouw. Hetzelfde geldt voor partijen als Woningborg. Belangrijke drempels zoals brandveiligheid, geluid en de vergunningen zijn op te lossen mits je deze partijen veel eerder in het proces betrekt en de tijd neemt om  alles goed uit te leggen. Dat aspect wordt steeds belangrijker, want er komt ongetwijfeld een sneeuwbaleffect aan. Wacht maar tot er een CO2-belasting komt. Dan zal houtbouw als een van de standaard keuzemogelijkheden een nog snellere vaart nemen.’

BPD Magazine ontvangen?

Dit artikel verscheen in BPD Magazine. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?