Meer beweging op de woningmarkt met middenhuur

Meer middeldure huurwoningen zijn dringend gewenst om tegemoet te komen aan de groeiende vraag op de woningmarkt. In Veldhoven, Oegstgeest aan de Rijn en Bergen op Zoom ontwikkelt BPD daarom woningen in deze categorie.
BPB nieuwbouw Huysackers in Veldhoven
Kwaliteitsuitstraling voor alle woningtypes in Veldhoven
Huysackers, Veldhoven

Ten westen van Veldhoven, tussen de nieuwe ringweg en de bestaande bebouwing, verrijst Huysackers. Dit project bestaat in totaal uit ruim 450 woningen, grotendeels grondgebonden met tuin en een paar kleinschalige appartementencomplexen. Van de 44 huurwoningen valt de helft in het middeldure huursegment. De realisatie is in handen van BPD, in samenwerking met de lokale bedrijven Van Zandvoort en Landsheeren.

De gemeente heeft sterk gestuurd op een diverse bevolkingssamenstelling. Tegelijk is ingezet op hoogstaande architectuur, zodat alle woningtypes kwaliteit uitstralen. Huysackers wordt bovendien een nul-op-de-meterwijk. De regio Eindhoven, waar Veldhoven toe behoort, kent een krapte op de woningbouwmarkt die vergelijkbaar is met de Randstad. De prijzen van de koopwoningen rijzen daardoor de pan uit. Ook het middeldure huursegment kent een grote schaarste. De bouw van 27 woningen in dit segment binnen dit deelproject vormt een bescheiden, maar voor Veldhoven toch belangrijke, bijdrage aan de oplossing van dit probleem.

BPD Nieuwbouw Rhijnzicht in Oegstgeest Aan De Rijn
Middenhuurwoningen rondom een gezamenlijke binnentuin in Oegstgeest aan de Rijn
Nieuw Rhijnzicht, Oegstgeest aan de Rijn

Op een voormalig bedrijfsterrein in Oegstgeest aan de Rijn is het winkelcentrum Nieuw Rhijnzicht verrezen. Boven op de winkels zijn 33 appartementen gebouwd, voornamelijk 27 in het middeldure huursegment, rondom een gezamenlijke binnentuin met veel groen, bankjes en verlichting. Via deze tuin lopen bewoners zo naar beneden voor hun dagelijkse boodschappen.

De grote interesse voor de huurwoningen onderstreept het gebrek hieraan in deze regio. De kwaliteit en de nabijheid van de winkels maar ook de ov-haltes en NS-stations maken het tot een populaire locatie. Het parkeren bij Nieuw Rhijnzicht is gratis, maar de bewoners hebben geen eigen parkeerplek. Een auto is ook niet strikt noodzakelijk, omdat alles in de buurt is. Bovendien heeft het ontbreken van een eigen parkeerplek als voordeel dat er ook niet voor betaald hoeft te worden.

Bpd Meander Bergen Op Zoom 000
Middenhuur ook zonder gemeentelijke eis in Bergen op Zoom
Meander, Bergen op Zoom

Ten zuiden van Bergen op Zoom, tegen het natuurgebied Augustapolder aan, krijgt de nieuwbouwwijk De Markiezaten vorm. Onderdeel hiervan is Meander, waar BPD in een tweede fase 79 grondgebonden woningen ontwikkelt. Hiervan zijn er 35 uit het middeldure huursegment. Geen vanzelfsprekendheid in Bergen op Zoom, want de gemeente stelt het niet verplicht. BPD vindt het echter zelf belangrijk om ook dit segment aan te bieden. Goed voor een gevarieerde wijk en goed voor een doelgroep die anders tussen wal en schip dreigt te vallen. Een investering van BPD Woningfonds maakte het mogelijk. De woningen in Meander liggen voor het grootste deel rondom waterpartijen. Er is sprake van een hoog afwerkingsniveau, ook bij de middeldure huurwoningen. Dit segment kent in Bergen op Zoom minder krapte dan in nabijgelegen regio’s zoals Breda. Toch is de vraag groot. De 35 woningen die BPD op eigen initiatief aan deze voorraad toevoegt, zijn daarom door de gemeente met open armen ontvangen.

Op de hoogte blijven van ons werk?