Leefbare omgeving, veerkrachtige gemeenschap

Sladjana Mijatovic, manager Duurzaamheid bij BPD, is genomineerd voor de Vastgoedmarkt Young Talent Award 2020. Om mee te dingen naar de award moeten de genomineerden laten zien welke vakkennis en vaardigheden zij in huis hebben. Onder andere door een blog te schrijven over de impact van corona op het vakgebied. Sladjana pleit in haar blog voor meer aandacht voor leefbare omgevingen.
Stemmen Young Talent Award 2020

Welkom in mijn daktuin. Hier spreek ik af met mijn vrienden, klap ik mijn laptop open om te werken, of neem ik even pauze in de zon. Straks neem ik je mee naar de groene binnenruimte op de begane grond. Alles lijkt hier ontworpen met social distancing in het achterhoofd. Maar The Gustav in Amsterdam (Zuidas) staat er al een tijdje. Als bewoners kunnen we in deze vervelende tijd profiteren van de openbare ruimte in, op en rond het gebouw. Natuurlijk hebben we zelf ook balkons en groene dakterrassen. Spoiler: ik woon niet in The Gustav. Deed ik het maar! Want volgens mij laat dit prachtige appartementengebouw perfect zien wat goede gebiedsontwikkeling oplevert: een gebouw dat méér is dan een verzameling stenen. Een sociale omgeving, vol relaties met de omringende wereld.

BPD Amsterdam Zuidas Gustav Daktuin
The Gustav in Amsterdam
Waardering voor groene leefomgevingen

Een woning, een winkelcentrum, een bedrijfspand staat nooit op zichzelf. Dat wisten we al, maar de coronacrisis heeft het extra duidelijk gemaakt. We waarderen onze groene leefomgeving meer dan ooit. We zien ook dingen veranderen. Zo worden in de stedelijke ruimtes deelauto’s populairder en wordt er in Europese steden meer gefietst. Overheden werken dan ook versneld aan een fietsvriendelijke infrastructuur. De luchtkwaliteit is meteen stukken beter geworden. 

Ook bij de gebouwen die wij ontwikkelen is versnelling mogelijk, door ze te voorzien van meer groen en door de openbare ruimte eromheen te versterken. Ik ben ervan overtuigd dat dat moet. Niet alleen om alle thuiswerkers te stimuleren meer te bewegen, of om alleenwonenden (en dat worden er steeds meer) elkaar te laten ontmoeten. En ook niet alleen nu. Want naast de coronacrisis speelt ook de klimaatcrisis. Die vraagt om aandacht voor biodiversiteit en adaptatie van onze leefomgeving.

Dit prachtige gebouw laat perfect zien wat goede gebiedsontwikkeling oplevert: een gebouw dat méér is dan een verzameling stenen
Sladjana Mijatovic
Sladjana Mijatovic
Manager Duurzaamheid
Mail Sladjana Mijatovic

Corona en klimaatverandering vragen om aandacht voor leefbare gebiedsontwikkelingen

Corona en klimaatverandering versterken de noodzaak om in onze gebiedsontwikkelingen nog meer openbare, groene omgevingen en infrastructuren te scheppen, zodat onze wereld leefbaar, veilig, wendbaar en aanpasbaar is en blijft. Alleen als de openbare ruimte goed is, kunnen onverwachte omstandigheden en ontwikkelingen erin worden opgenomen. Tegelijk laat deze gezondheidscrisis zien hoe kwetsbaar de vastgoedsector is als we zaken niet goed organiseren. Een stedelijk gebied mogen we nu echt niet meer zien als iets vasts. Het is een bewegend doel, voortgedreven door sociale trends en ontwikkelingen. Vanouds is ons vak geneigd te kijken naar investeringen en rendementen. Natuurlijk moet de businesscase kloppen, maar meer dan ooit beïnvloeden veranderende maatschappelijke waarden die businesscase.

Sladjana Mijatovic
Sladjana Mijatovic
Manager Duurzaamheid
Mail Sladjana Mijatovic

'Ooit was een dak een dak, meer niet. Wij kunnen er een tuin van maken'

Sladjana Mijatovic
Sladjana Mijatovic
Manager Duurzaamheid
Mail Sladjana Mijatovic

Ik ben ervan overtuigd dat we bij stedelijke ontwikkelingen proactiever moeten worden, om goed voorbereid te zijn op de onvoorspelbare toekomst. Inzicht in de relaties tussen systemen is nodig om de complexiteit aan te kunnen van de opgaven waarmee we aan de slag moeten. Voor veerkrachtige vastgoedontwikkeling is datagestuurd werken noodzakelijk: we moeten weten waar we het over hebben, of dat nu ‘harde’ of ‘zachte’ gegevens zijn. Die zachte gegevens – geluiden uit de buurt, kennis van de straat – geven harde data en getallen pas betekenis en belang.

Ons vak gaat uiteindelijk niet over cijfers, maar over mensen en hun gewoonten. Die veranderen nu ingrijpend. Ik vind dat we deze crisis moeten aangrijpen om onze steden, gebieden en gebouwen te heroverwegen, en veerkrachtigere gemeenschappen en leefbare omgevingen te creëren. We moeten er allemaal mee aan de slag: werken aan gezonde gebiedsontwikkeling in de stedelijke omgeving. Hoe maken we een leefbaar en gezond woonklimaat dat niet parasiteert op de natuur, maar samen met de stad onderdeel is van het mondiale ecosysteem? Het antwoord op die vraag is er. Ooit was een dak een dak, meer niet. Wij kunnen er een tuin van maken.

In deze video stelt Sladjana zich voor en vertelt ze waar ze voor staat. Stemmen kan op de site van Vastgoedmarkt. De winnaar wordt op 3 november tijdens PROVADA Live bekendgemaakt. 

Op de hoogte blijven van ons werk?