Klimaatbescherming en betaalbaarheid: een ideale combinatie

Waarom is het zo belangrijk dat duurzaam wonen betaalbaar blijft en geen luxe wordt? Annett Cachay, projectontwikkelaar van BPD in Keulen geeft haar visie.
BPD Magazine ontvangen?

Bij de ontwikkeling van aantrekkelijke woongebieden wordt klimaatbestendig bouwen steeds belangrijker. Over het belang hiervan is iedereen het eens. Het Duitse federale gerechtshof heeft de regering dit voorjaar verplicht om ook voor na 2030 reductiedoelstellingen voor broeikasgasemmissies te formuleren. In Nederland doen zich soortelijke ontwikkelingen voor en in Europa heeft EU-commissaris Frans Timmermans onlangs een zeer ambitieus programma voor klimaatbescherming gepresenteerd. Iedereen is dus overtuigd van de urgentie van dit wereldwijde probleem. Een ieder van ons moet in actie komen om bij te dragen aan de oplossing. Dat geldt ook voor BPD.

Passiefhuizen

Zowel met het oog op individuele woningen en gebouwen als op gehele wijken zijn er meerdere middelen die we als gebiedsontwikkelaar kunnen inzetten. Bij productie en gebruik van onze woningen kunnen we betrouwbare en economische systemen ontwikkelen die het CO2-verbruik maximaal reduceren. BPD Duitsland werkt bijvoorbeeld in Keulen aan een project waarbij de bouw van energiezuinige ‘passiefhuizen’ wordt gecombineerd met milieuvriendelijke energie. Bij innovaties op wijkniveau denk ik aan terugbrengen van het aantal autokilometers. Daarom zouden we voorrang moet geven aan voetgangers, fietsers, deelsystemen en vooral openbaar vervoer voor lange afstanden. In buitenwijken zou een functionerend aanbod hiervan al bij de intrek van bewoners aanwezig moeten zijn, om hun mobiliteitsgedrag vanaf het begin duurzaam te veranderen. Zo reduceren we de CO2-uitstoot en zorgen we tegelijkertijd voor minder fijnstof en meer veiligheid.

Bij onze gebouwen moeten we betrouwbare en economische systemen voor productie en gebruik ontwikkelen die het CO2-verbruik minimaliseren
Annett Cachay
Projectontwikkelaar BPD Immobilienentwicklung

De grootste uitdaging bestaat uit het creëren van betaalbare, toekomstbestendige en klimaatbestendige woongebieden, waarin tegelijkertijd de woonlasten niet al te zwaar drukken op de bewoners. Als BPD laten we zien dat deze ogenschijnlijke moeilijke combinatie wel degelijk uitvoerbaar is, bijvoorbeeld in Senkelsgraben, een project in de Keulse buitenwijk Lind. Het concept voor dit nieuwe woongebied verenigt vele duurzaamheidsambities: zeer energiezuinig wonen, duurzame verkeersconcepten in Mobility Points, gratis e-bikes voor kopers van een rijwoning en een openbare ruimte met groenvoorzieningen die gericht is op samenkomst. Deze eisen werden gecombineerd met een woningbouwprogramma dat bestaat uit overwegend betaalbare huur- en koopwoningen. Dat kan echter alleen worden gerealiseerd met een grondbeleid dat hiertoe in verhouding staat, in de stad Keulen. De gemeente heeft al in het aanbestedingstraject klimaatbescherming en betaalbare woonruimte als voorwaarden geformuleerd voor ontwikkeling van deze grond, met een bijbehorende, redelijke grondprijs. Dergelijke concepten verdienen volgens mij navolging in Duitsland en Nederland, hoewel voor met name de grote steden geldt dat betaalbaar wonen zonder passend grondbeleid slechts beperkt te realiseren is

BPD Magazine ontvangen?

Deze column verscheen in BPD Magazine #14. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?