Kantoorgebouw transformeren tot duurzame woonwijk

Jarenlang was het kantoorgebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland. In 2014 zijn het pand en de grond aangekocht, met de intentie om de voormalige kantoorkolos te transformeren tot een duurzame, groene en kindvriendelijke wijk met circa 230 woningen en appartementen. Lia de Ridder, wethouder ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing van de gemeente Leidschendam-Voorburg, geeft inzage in het transformatietraject.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 31 januari 2018 het gebouw in Voorburg van ruim 60.000 vierkante meter groot, overgedragen aan ontwikkelingscombinatie CBS BV., een samenwerking tussen ontwikkelende aannemer Schouten en BPD. In de loop van 2018 wordt het duurzaam ontmanteld, op de onderliggende kelder na. Deze wordt ingericht als stallingsgarage voor de duurzame wijk. Het plan voor de woonwijk is in nauw overleg met de omwonenden en andere stakeholders gemaakt. 'Het wordt een wijk die er echt uitspringt. Met een heel bijzonder woningtype, de parkwoning. Die heeft vier of vijf woonlagen en is vervlochten met de woning van de buren. Met duurzaam, smart living voor iedereen; dankzij zonnepanelen, supersnel internet en elektrische oplaadpunten. Ook bijzonder: de grote kelder onder het CBS-gebouw wordt opnieuw gebruikt als parkeergarage. Alle bewoners kunnen daardoor onder de grond parkeren. De woningen liggen autovrij aan twee groene binnenhoven. Alles staat hier in het teken van duurzaamheid en innovatie', zegt Lia de Ridder, wethouder ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Transformatie kantoorgebouw tot duurzame woonwijk Park070

Omwonenden en belanghebbenden betrokken

'Kantoortransformatie op zichzelf is niet nieuw voor ons', zegt De Ridder. 'In de regio Den Haag zijn tussen de jaren vijftig en zeventig veel grote gebouwen gebouwd. Die staan nu vaak leeg, ze zijn niet meer bruikbaar. Tegelijk is er hier een groeiende behoefte aan woningen. Waar het kan, vervangen we die leegstaande gebouwen dus door iets beters. Park070 springt eruit. Hier is maximale creativiteit bereikt. Het project valt op door het groen, het parkeren en de duurzame initiatieven.'

'Zo’n plan kun je tegenwoordig niet maken zonder omwonenden en belanghebbenden erbij te betrekken', vindt De Ridder. 'Ontwikkelaars BPD en Schouten Ontwikkeling hebben samen met ons bijeenkomsten georganiseerd om de belangstelling te peilen en ideeën op te halen. Niet alleen over de woningen, maar ook over het verkeer en de openbare ruimte. We moeten steeds goed kijken naar wat mensen willen om hier écht een succes van te maken.'

Eigen karakter

'Dat heeft tot verbeteringen geleid. De allereerste ontwerpen waren iets traditioneler van opzet dan straks wordt gebouwd. Wij, als gemeentelijke overheid, hebben duidelijk aangegeven – en in ons ruimtelijk kader vastgelegd – dat dit project écht anders moest worden. Ook de buurt vond dat trouwens. Men wilde niet meer van hetzelfde. Niet weer een traditioneel wijkje erbij. Dankzij ieders inbreng is het plan daarna steeds beter geworden. Er werd een landschapsarchitect bij betrokken, de toekomstige bewoners kwamen met het idee om de woningen rond groene, kindvriendelijke binnenhoven te bouwen. We spelen in op duurzaam bouwen, duurzaam gebruik en duurzaam wonen. Park070 Voorburg loopt als een van de eerste gasloze wijken van formaat in de regio vooruit op de toekomst.'

Van leegstaand kantoor naar groene woonwijk

  • In Park070 komen 230 nieuwe woningen van verschillende groottes en types, zowel koop als vrije sector huur: zo’n 95 stadsappartementen en 135 herenhuizen en parkwoningen met een grote tuin of terras. De modern vormgegeven woningen liggen aan twee groene binnenhoven.
  • De atoomschuilkelder van het CBS-gebouw – ruim 60.000 vierkante meter en gebouwd in 1973 – blijft behouden en wordt omgeturnd tot ondergrondse parkeergarage, waarmee een autoloze, kindvriendelijke wijk met een groene uitstraling ontstaat.
  • Park070 is een samenwerking van BPD en Schouten Ontwikkeling.
  • De buurt is in het voortraject nauw bij het plan betrokken. 
  • De eerste sloopwerkzaamheden van het CBS-gebouw beginnen naar verwachting medio 2018, waarna er begin 2019 met de bouw van Park070 wordt gestart. De verkoop van Park070 start naar verwachting medio 2018.

Samen ontwikkelen

'Bij zo’n groot plan hangt veel af van goede samenwerking met de ontwikkelaars. We zijn vroegtijdig met BPD en Schouten Ontwikkeling in gesprek gegaan, zodat er een optimaal plan kon worden gemaakt dat breed gedragen wordt. Vooral in de aanloop is veel overleg gevoerd, en in de fase van het stedenbouwkundig plan hebben we er als gemeente best stevig bovenop gezeten. Zo kun je maximale creativiteit ontwikkelen. De komende jaren blijven we uiteraard nauw bij het project betrokken', aldus De Ridder. 'Minstens zo belangrijk als samenwerking is dat je als gemeente goed aangeeft wat je zelf wilt. Ik heb  geleerd dat het belangrijk is om als gemeentelijke overheid goed na te denken over je eigen ambities en die open te delen met ontwikkelaars. Wij hebben het publieke belang voor ogen: ons gaat het erom wat zo’n nieuwe woonwijk toevoegt aan Voorburg. We denken aan de toekomst. Wij willen ruimte scheppen voor bevolkingsgroei, terwijl we tegelijkertijd streven naar behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente. Ook willen we meer verschillende woonmilieus en diversiteit, en we vinden het belangrijk dat mensen genoeg inbreng kunnen leveren in het planproces. Als je met al die ambities goed aan de start komt, kun je elkaar in het vervolg daarop aanspreken. Je legt als het ware samen een norm neer, zodat je samen iets bijzonders kunt neerzetten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dat hier gaat lukken.'

Op de hoogte blijven van ons werk?