Havensteder en BPD willen de krachten bundelen bij het creëren van veerkrachtige wijken

Woningcorporatie Havensteder en BPD willen de krachten bundelen om grote maatschappelijke opgaven in de Rotterdamse regio aan te pakken en inclusieve veerkrachtige wijken te creëren. De grote vraag naar betaalbare woningen en verduurzaming vraagt om samenwerking. Na het tekenen van een letter of intent worden de mogelijkheden voor een intensieve langjarige krachtenbundeling in Rotterdam verder onderzocht.
  • Publicatiedatum: 6 oktober 2021

Bart Kesselaar, directeur Strategie van Havensteder: 'Om als woningcorporatie optimaal invulling te geven aan onze opdracht zijn vitale kenniscoalities cruciaal. Zo werken wij nauw samen met ontwikkelaars in Rotterdam en de regio. Hun conceptuele denkkracht en visie op wijkontwikkeling voegt veel toe. Wij zijn kritisch in de keuze van onze partners. Hart voor de volkshuisvesting en oog voor maatschappelijke uitdagingen zijn randvoorwaarden. BPD is een partij met het juiste DNA.'

Complexe uitdagingen

'Rotterdam staat voor de omvangrijke opgave om in allerlei huur- en koopsegmenten het woningtekort snel terug te dringen', zegt Urias Santos Bakker, directeur Onderhoud & Ontwikkeling van Havensteder. 'Tot 2030 zijn er 40.000 nieuwe woningen nodig. Havensteder heeft binnen deze opgave de ambitie om meer sociale huurwoningen te realiseren, onze wijken leefbaar en groen te houden en onze woningen te verduurzamen. Complexe uitdagingen, waarbij langdurige samenwerking met marktpartijen enorm bijdragen. Wij willen daarbij niet alleen een opdrachtgever zijn, maar vooral ook partner. We kijken er dan ook zeer naar uit de krachten structureel te bundelen met BPD.'

Inclusieve leefomgevingen

Helma Born, directeur BPD Gebiedsontwikkeling regio Zuid-West: 'De zorg voor betaalbare woningen zit in ons DNA. Bijna 75 jaar geleden leverden wij onze eerste betaalbare gezinswoning op. Vanuit die maatschappelijke betrokkenheid is in 2019 ook samen met de Rabobank ons eigen BPD Woningfonds voor middeldure huurwoningen opgericht. Door samen te werken met Havensteder kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de grote vraag naar nieuwe woningen. We pakken de integrale opgave in Rotterdam aan met aandacht voor de fysieke, ruimtelijke én sociale dimensie. Zo creëren we veerkrachtige leefomgevingen voor nu en in de toekomst.'

Op de hoogte blijven van ons werk?