'Gezonder groen door internet of nature'

Natuur in de stad heeft het vaak moeilijk. Ecological engineer Nadina Galle wil daar met de inzet van technologie iets aan doen. ‘Maar niet zonder gezonde businesscase. Internet of Nature (IoN) kan de leefbaarheid en economische waarde in stedelijk gebied verbeteren.’

'Boodschappen bestellen we via een app, reizen boeken we op internet en als we ergens heen gaan, kijken we op onze telefoon voor de snelste route. Technologie speelt in veel onderdelen van ons leven een grote rol. Maar waar het natuur betreft, is die digitale transformatie tot nu toe uitgebleven. Dat vind ik jammer. Want groen heeft een grote waarde. Uiteraard in ecologisch opzicht, maar ook in sociaal opzicht doordat bijvoorbeeld parken uitnodigen tot ontmoetingen en gezamenlijke recreatie. Groen speelt eveneens een rol bij klimaatadaptatie. Het zorgt voor afkoeling bij hittestress en de opvang van extreme neerslag. Daarnaast wijst onderzoek uit dat groen gezond is voor de mens. Het vermindert onze stress en heeft zelfs een reducerende invloed op medicijngebruik. Tot slot is er economisch voordeel: de nabijheid van groen verhoogt de waarde van vastgoed en verlaagt de energiekosten door natuurlijke verkoeling

Nadina Galle Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Nadina Galle is (onder andere) ecological engineer, TEDx en keynote spreker, podcaster, oprichter van Internet of Nature en verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology.
Natuur in de stad

Natuur in de stad is dus belangrijk. En ik ben ervan overtuigd dat technologie daarbij kan helpen. Een mooi voorbeeld daarbij komt van de gemeente Den Haag. Met het gebruik van bodemsensoren monitoren zij real time de conditie van de grond. Zodra er te weinig vocht in zit, gaat er een signaal naar boomverzorgers. Zij weten daardoor exact wanneer welke bomen hoeveel water moeten krijgen. Den Haag heeft hiermee in één bewateringsseizoen maar liefst 1,2 miljoen liter water bespaard! Maar er zijn ook andere besparingen: in manuren en in de uitstoot van CO2, omdat de bewateringswagens geen overbodige routes meer rijden. Een prachtige businesscase, die aantoont hoe investeringen in apparatuur voor IoN terugverdiend worden.

Investeren in apparatuur voor Internet of Nature kun je makkelijk terugverdienen
Nadina Galle
Ecological engineer en oprichter Internet of Nature

Vermindering boomsterfte

Het grootste voordeel heb ik nog niet genoemd. IoN kan een bijdrage leveren aan vermindering van boomsterfte. Van alle in steden geplante bomen overleeft 15 tot 20 procent het eerste jaar niet, vanwege vervuilde grond en structureel watergebrek. Dat is ecologisch gezien onacceptabel, maar economisch ook. Wereldwijd kennen boomkwekerijen grote tekorten; dus elke boom die vroeg sterft, is er één te veel. Bovendien levert het aannemers die de bomen planten, grote economische schade op omdat zij er meestal een garantie van meerdere jaren op geven. Technologie lost dit probleem voor hen op. Het gebruik van bodemsensoren vormt slechts één van vele voorbeelden van de waarde die IoN kan hebben. Het is dan ook niet voor niets dat bedrijven wereldwijd bezig zijn met de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Een grote, zo niet de grootste rol bij al deze ontwikkelingen is weggelegd voor partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling. Zij bouwen de wijken van de toekomst. Mijn droom is dat zij bij alle duurzame en technologische ambities nog meer oog krijgen voor de groene stad. Met meten kom je nog zoveel meer te weten. Alle betrokken partijen hebben de kans om stedelijke gebieden integraal van duurzame en waardevolle natuur te voorzien. De technologie is er, en de mogelijkheid van goede businesscases ook!

BPD Magazine ontvangen?

Deze column verscheen in BPD Magazine. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?