Financiële zelfredzaamheid op de woningmarkt

Het belang van het middeldure huursegment in de woningmarkt wordt alom erkend. Maar kunnen alle goede bedoelingen worden omgezet in concrete acties? BPD vroeg Huib de Mulder, directeur Wonen Rabobank, naar zijn visie op het middeldure huursegment.

‘Ons doel is om mensen te helpen bij een financieel gezond leven. Vanouds is Rabobank vertrouwd met de koopwoning; het bezit hiervan speelt een belangrijke rol in de vermogensopbouw. Maar we zijn ook actief als financier van woningcorporaties en sinds vorig jaar als investeerder in middenhuur - woningen. Daarmee zijn we op alle fronten in de woningmarkt actief en die breedte zoeken we ook nadrukkelijk op. We signaleren een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen en vooral de groep woningzoekenden tussen de sociale huur-en de koopsector zit klemvast. Hun toegang tot de woningmarkt is fors verslechterd; het is een duidelijk signaal dat we opvangen in de spreekkamers van onze lokale banken. We horen het ook van onze partners zoals gemeenten en corporaties.’

‘Verschillende factoren spelen hierbij een rol; van de aanscherping van de hypotheeknormen tot en met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een knop waar we aan draaien is de aanpassing van ons acceptatiebeleid. Zo maken we het mogelijk dat mensen die aantoonbaar drie jaar huur hebben betaald wel een hypotheek kunnen krijgen op basis van toetsing op werkelijke lasten. Ook hebben we de generatiehypotheek geïntroduceerd. Daarnaast onderzoeken we dus de mogelijkheden van de middenhuursector door een combinatie te maken van betaalbare middenhuurwoningen met een spaarproduct of door klanten versneld vermogen te laten opbouwen door een deel van de huur hiervoor opzij te zetten. Hiermee bieden we mensen een woonoplossing op de langere termijn. Ze kunnen bij ons instappen en vervolgens een wooncarrière doormaken.’

Het gaat om het vergroten van de financiële zelfredzaamheid
Huib de Mulder
Directeur Wonen bij Rabobank

Stappen zetten

‘Onze dochter BPD heeft daarbij de meest actieve rol, door vanuit haar grondposities in te zetten op de ontwikkeling van middenhuurwoningen waarvan de overgrote meerderheid een huur kent van netto minder dan € 1.000,- per maand. Vanuit Rabobank is vooralsnog € 1 miljard toegewezen om de woningen in portefeuille te nemen en dat bedrag zal op termijn kunnen groeien om uiteindelijk te komen tot minimaal 15.000 middenhuurwoningen voor starters, gezinnen en ouderen. Ook andere institutionele beleggers en investeerders willen we op deze manier motiveren om in deze markt te stappen en aan dergelijke oplossingen te werken. Met elkaar kunnen we dan echt aantallen gaan maken. Inmiddels zijn er al 1.000 woningen beschikbaar in BPD Woningfonds; 500 zijn in exploitatie genomen en 500 volgen snel.’

Zelfredzaamheid

‘Het spaarproduct dat we nu verkennen en dat we aan de huur - woningen willen koppelen, maakt het onze cliënten mogelijk vermogen op te bouwen. We helpen ze met de discipline om regelmatig geld opzij te zetten zodat ze op termijn een koop - woning kunnen aanschaffen. De relatie met onze coöperatieve wortels is in dit verband ook zeker van belang. Het gaat om het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Nederland, in een tijd waarin pensioenen minder worden, de zorg wordt uit - gekleed en de toegankelijkheid van de woningmarkt onder druk staat. Daar past dit product uitstekend in. Het geldt zeker ook voor BPD, dat vanouds een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid nastreeft voor goed en betaalbaar wonen. Met elkaar en met partners kijken we naar maatschappelijke issues zoals verduurzaming en langer zelfstandig wonen. Binnen de Rabogroep willen we daar samen de antwoorden voor vinden. BPD als de grootste ontwikkelaar van Nederland en Rabobank met de toegang tot de klanten en financiële markten.’

Op de hoogte blijven van ons werk?