‘Er is kostbare tijd verloren gegaan’

Meer, véél meer middeldure huurwoningen zijn dringend gewenst om tegemoet te komen aan de groeiende vraag op de woningmarkt. Om dat te bewerkstelligen is het Rijk aan zet, vindt Dirk Brounen, hoogleraar Vastgoedeconomie. ‘Het is toch vreemd dat het van de lokale politieke constellatie afhangt of er iets gebeurt.’

'Het was in Nederland altijd zo: je huurde bij een woningcorporatie, of je kocht een eigen woning. Daartussen zat praktisch niets. De gedachte was: uiteindelijk heeft iedereen toch het liefst een eigen huis. Huren is niet slim, dus daar kies je niet voor. Zodoende is er een grote sociale sector en weinig middeldure huur. Commerciële partijen begaven zich nauwelijks op die markt.’ ‘Omdat de maatschappij verandert lukt het nu wellicht wel. Zo groeit het aantal ouderen. Zij zullen hun vermogen - opgebouwd in een koopwoning – vroeg of laat willen vrijspelen voor hun pensioen, hun kinderen of voor zorgvoorzieningen. Er komen ook steeds meer zzp’ers die liever willen huren, of die gewoon niet kúnnen kopen. De behoefte aan betaalbare huurwoningen zal sterk groeien. Maar veel mensen kunnen zo’n woning nu niet vinden, door een gebrek aan voldoende aanbod.’

BPD Dirk Brounen over middenhuur
Blokkades bij middenhuur

'Als een stadsbestuur allerlei beperkingen oplegt aan beleggers, bijvoorbeeld qua huurprijs, haken partijen af. Zelfs een eerlijk rendement is dan niet te maken. Het is jammer dat deze betrouwbare partijen van het speelveld worden gejaagd, omdat een stadsbestuur de huurders – terecht – in bescherming wil nemen tegen sprinkhanen, partijen die snel een hoog rende ment willen maken. Gemeentebesturen die meer middeldure huurwoningen willen, zullen moeten begrijpen dat investeerders ook uit moeten kunnen. Ik spreek die beleggers regelmatig. Die willen heus niet de hoofdprijs.’ ‘In Utrecht heeft het stadsbestuur nu afspraken gemaakt met beleggers over aantallen middeldure huurwoningen en een gematigde huurprijsontwikkeling, vlak boven inflatie. Dat is een goed voorbeeld van werkbare lokale afspraken. En toch is het vreemd dat het van de lokale politieke constellatie afhangt of er wel of niet iets gebeurt in een stad. Het is veel beter om hierover op een hoger plan afspraken te maken. De Rijksoverheid moet meer regie laten zien. Maak een stevig plan voor vier, vijf jaar waarin je uitgangspunten vastlegt. Utrecht heeft nu goede afspraken, maar dat heeft wel lang geduurd. Er is kostbare tijd verloren gegaan.'

We moeten op een hoger plan afspraken maken
Dirk Brounen
Hoogleraar Vastgoedeconomie bij Tilburg University

Regie van het Rijk

‘In het regeerakkoord staat het ook. Daar wordt nadrukkelijk een combinatie gelegd tussen wonen en oudedagsvoorzieningen. Terecht. Een veranderende samenleving vraagt om andere producten en arrangementen. Die overstijgen lokale woningmarkten. Het wordt nu tijd voor een plan waarin wonen, zorg en pensioen eigentijds en in samenhang worden geregeld, passend bij de samenleving van nu, niet bij die van de jaren vijftig. Toen lag alles vast. Tegenwoordig niet. De samenleving wordt fluïde, flexibel. Daar past huren bij. Minister Koolmees zal met een plan moeten komen.’ ‘Nederland kan nog wat leren van Duitsland, waar sprake is van een gezonde middeldure huursector. Daar is een volwassen huurmarkt die volledig wordt bepaald door de particuliere sector. Ik noem Vonovia, het grootste woningbedrijf van Duitsland. Dat zijn geen aasgieren, maar sociaal bewogen ondernemers die veel goeds doen én tevreden zijn met een gezond ren dement. Zo bouwen ze woningen voor Syrische vluchtelingen. Maar ook woningen voor ouderen, op grote schaal.’

Op de hoogte blijven van ons werk?