Duurzame gebiedsontwikkeling in uitvoering

In september 2018 heeft BPD onder de titel ‘Positieve energie’ een visie op duurzame gebiedsontwikkeling vastgesteld. De ambities zijn flink: BPD wil voorop lopen en zich onderscheiden. Een Expertteam Duurzaamheid ondersteunt ontwikkelings- en projectmanagers én samenwerkingspartners bij het waarmaken van de duurzaamheidsambities.

Duurzaamheid is allesbehalve nieuw voor BPD. Bekend zijn projecten als het aardgasloze Nieuw Kortenoord in Wageningen met een monitoringstool en energiecoach voor de bewoners, en Boston & Seattle aan de Wilhelminapier in Rotterdam, met BREEAM-certificering ‘Very Good’. Overal in Nederland en Duitsland zijn momenteel nieuwe, duurzame nieuwbouwprojecten in voorbereiding en uitvoering die boven de norm uitkomen. Duurzaam ontwikkelen is het nieuwe normaal, zeker nu aardgasloos bouwen verplicht is en er geen tender meer is zonder duurzaamheid als cruciale eis. Nieuw is wel dat de ambities en plannen zijn gebundeld in een compacte, toegankelijke visie. Ze zijn uitgewerkt in vier pijlers, elk met concrete doelen voor de korte en middellange termijn – voor de woning, de wijk en de regio. Dat loopt uiteen van energieneutrale (en op den duur energieleverende) woningen en woonwijken, een materialenpaspoort voor nieuwbouwwoningen, en autovrije wijken.

Expertteam Duurzaamheid

Nieuw is ook dat er bij BPD in Amsterdam een centraal expertteam is geformeerd dat paraat staat om projectteams van BPD én samenwerkingspartners van advies te voorzien. Het staat onder leiding van regiodirecteur Patrick Joosen en bestaat uit Sladjana Mijatovic, manager Duurzaamheid, Jos de Vries, adviseur Duurzame Energie & Duurzaam Bouwen, en Martijn van Gelderen, manager Milieu en Omgevingskwaliteit. Ze zorgen ervoor dat de ambities ook daadwerkelijk worden gedeeld en waargemaakt. ‘Duurzaamheid is concreet en moet je dus vooral ook concreet houden,’ zegt Van Gelderen. ‘Wij komen daarom voor onze medewerkers en partners met gerichte, haalbare adviezen over duurzaamheid in de ontwikkelprojecten.’

BPD team Duurzaamheid

Duurzaamheidspijlers

  • Energietransitie: Energiebesparing en duurzame energie hebben hoge prioriteit bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden, wijken en woningen.
  • Klimaatadaptatie: De leefomgeving wordt zo ingericht dat deze bestand is tegen wateroverlast, hittestress en langdurige droogte.
  • Circulaire gebiedsontwikkeling: BPD gaat grondstoffen hergebruiken en afvalstromen beperken, juist bij de bouw van nieuwe woningen en de inrichting van gebieden.
  • Gezondheid: In alle nieuwe leefomgevingen is het aangenaam verblijven en worden bewoners aangezet tot gezond gedrag.

Waardevolle ideeën van bewoners

Het team zorgt ervoor dat alle beschikbare en nieuwe kennis in- en extern wordt gedeeld. Opdrachtgevers en samenwerkingspartners van BPD kunnen er dus van op aan dat een goed idee of bruikbare oplossing die in plaats A wordt opgedaan, bekend is in plaats B of C. Mooie voorbeelden daarvan zijn er al. Jos de Vries: ‘BPD bouwt nu 25 woningen in Kaatsheuvel met biobased materialen die een enorm hoge isolatiewaarde hebben. De ontwikkelingsmanager daar deelde die inzichten met ons, die wij op onze beurt weer hebben gedeeld met andere collega’s en samenwerkingspartners.’ Het team assisteert ook bij tenders of nieuw te starten projecten, zoals onlangs voor Lissebroek-Noord, waar BPD de meest circulaire wijk van Nederland wil ontwikkelen. Mijatovic: ‘We hebben vele experts en innovators bij elkaar gebracht, en met elkaar de ambities concreet gemaakt met uitvoerbare oplossingen. Samen scherpen we het doel aan en bepalen we met welke oplossingen we het beste resultaat kunnen behalen. Daarbij horen nadrukkelijk de bewoners, want we geloven dat de basis voor verduurzaming bestaat uit het faciliteren en mobiliseren van bewoners en gebruikers. Zij hebben vaak vele waardevolle ideeën. En ze zijn cruciaal in het borgen van de duurzaamheid na oplevering van het gebied.’

Beleving duurzaamheid door de consument

Het thema Duurzaamheid leeft als nooit tevoren. Steeds meer mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om duurzaam te leven en te wonen, of doen mee omdat duurzaamheid de nieuwe norm is. Tegelijk is er meer dynamiek in de samenleving dan ooit, mede aangezwengeld door de politiek en grote technologische ontwikkelingen. Mijatovic: ‘Daarom doen we samen met Motivaction onderzoek naar de beleving van duurzaamheid door de consument. Wat heeft die er eigenlijk voor over, wat motiveert hen om te verduurzamen en hoe kunnen wij daar als gebiedsontwikkelaar het best in faciliteren?’ De achtergrond van alles is dat duurzame gebiedsontwikkeling rechtstreeks te maken heeft met de missie van BPD: het verzorgen van duurzame leefomgevingen voor iedereen. Duurzame gebiedsontwikkeling gaat over meer dan milieu. Het gaat om woningen en wijken met een blijvende sociale, ruimtelijke en economische waarde. Duurzaamheid is het logische vertrekpunt voor de ontwikkeling van wijken waar mensen zich thuis voelen, nu en in de toekomst.

Op de hoogte blijven van ons werk?