'Wij zorgen voor doorstroming en gemengde wijken'

Het belang van het middeldure huursegment in de woningmarkt wordt alom erkend. Maar kunnen alle goede bedoelingen worden omgezet in concrete acties? BPD vroeg Cees Tip, Directeur-bestuurder woningcorporatie Intermaris, naar zijn visie op het middeldure huursegment.

'Onze corporatie heeft nu 200 huurwoningen in het middeldure segment in beheer. Vanuit de gedachte van schoenmaker blijf bij je leest hebben we enige tijd geleden bewust besloten zoveel mogelijk in de sociale huur te investeren. Daartoe zijn we ook gedwongen door het rijksbeleid. Maar we zien uiteraard ook in de woningmarkt van onze regio dat er een grote vraag is naar betaalbare huurwoningen met een prijs rond € 800,- tot € 900,- per maand. Het gaat dan om huishoudens met een jaarinkomen tot maximaal € 50.000,- tot € 55.000,-. In Purmerend kun je daar geen woning voor vinden en ook in Hoorn is er niet veel in de aanbieding. Dat geldt voor starters en doorstromers, maar zeker ook voor senioren. Er zijn genoeg gepensioneerden die meer kunnen betalen dan een sociale huurwoning en ook voldoende overwaarde kunnen realiseren bij de verkoop van hun huidige, veel te grote eengezinswoning. Maar het aanbod van de juiste gewenste producten ontbreekt eenvoudigweg. Daardoor komen mensen ook niet in beweging. Begrijpelijk.’

‘De echte grote doorbraak op dit terrein? Die komt er pas wanneer we ophouden met de bevoordeling van het eigenwoningbezit via de aftrek van de hypotheekrente. We moeten alle woningen fiscaal op een gelijke manier gaan behandelen, of het nu koop- of huurwoningen zijn. Geen hypotheekaftrek of huurtoeslag, maar een woontoeslag waarmee alleen die mensen worden ondersteund die dat qua inkomen ook echt nodig hebben.’

Wij zorgen voor doorstroming op de woningmarkt en gemengde wijken
Cees Tip
Directeur-bestuurder Intermaris

Scherpe prijzen

‘In de tussentijd is het zaak om het aanbod van middenhuurwoningen te vergroten. Dat moet dan wel scherp geprijsd worden. Een woning van 40 vierkante meter voor € 900,- per maand aanbieden, is niet waar we op zitten te wachten. We moeten proberen niet boven de € 12,- per vierkante meter uit te komen. Ik snap dat daar een dilemma zit voor beleggers gezien de stijgende bouwkosten en de rendementen die men wil halen, maar betaalbaarheid staat toch echt voorop.’ ‘Ik denk dat de ontwikkeling van middenhuurwoningen mogelijk is voor een reële gemeentelijke grondprijs. Dan moeten investeerders wel genoegen nemen met een lager rendement. Voor marktpartijen is dat lastig en daarom is hier zeker een rol voor de woningcorporaties. Vanuit de logica van er ligt een rol voor ons wanneer de markt faalt kunnen wij een toegevoegde waarde hebben. We kunnen de verbinding maken met de sociale huur en voor doorstroming zorgen en daarbij zorgen voor meer gemengde wijken. Zeker in de wijken waar we zelf posities hebben en streven naar differentiatie. Daar zijn we op kleine schaal inmiddels ook mee bezig. We bieden de eerste nieuwe middenhuurwoningen aan met een oppervlakte van 65 à 70 vierkante meter en een prijs van € 800,- per maand.'

Afstemmen

'Voor de toekomst kan een dialoog met marktpartijen als BPD ook soelaas bieden: wat kunnen wij doen, wat kunnen zij betekenen? Gebiedsgewijs kunnen we dan de segmenten langslopen en op elkaar afstemmen. Dat zullen we binnenstedelijk doen – in het kader van herstructureringsopgaven bijvoorbeeld – maar we zullen zeker ook locaties buiten de steden moeten ontwikkelen. Met alleen de binnenstedelijke inspanningen komen we er niet. Dat debat moet steviger gevoerd worden. Ook in de grondgebonden sfeer hebben we meer middenhuurwoningen nodig'.

Op de hoogte blijven van ons werk?