Collectief duurzaam in nieuwe Rotterdamse wijk The Hudsons

Gemeenschapszin is de gezamenlijke deler in de nieuwe Rotterdamse wijk The Hudsons. Het collectieve duurzaamheidsconcept is een belangrijk onderdeel van de vijf woonblokken, die los van elkaar staan en daardoor altijd een doorkijkje bieden op het groene Dakpark. In de woonblokken is ruimte voor gezamenlijke of privétuinen: je hoeft Rotterdam dus niet uit voor een groene achtertuin.

René Schepers, ontwikkelingsmanager bij BPD: “In de nieuwe wijk The Hudsons is er op verschillende manieren aandacht voor duurzaamheid. Een van de belangrijkste uitgangspunten is de verbinding van de oude wijk Bospolder met de nieuwbouw van The Hudsons en het Dakpark dat erachter ligt. Daarom bouwen we de vijf woonblokken los van elkaar. Zo is er vanuit de oude wijk altijd een connectie met het groene Dakpark en ontstaan er mogelijkheden voor ontmoeting tussen bewoners uit de bestaande wijk en de nieuwe bewoners van The Hudsons. Onder de appartementen op de koppen van enkele woonblokken is op de begane grond ook ruimte voor maatschappelijke functies, die bewoners nog meer met elkaar in contact kunnen brengen.”

Duurzame relatie met de buren

“Door de opzet van de woonblokken is er altijd een relatie met de buren,” vertelt Schepers. “De gezamenlijke binnentuinen die op het dak van de parkeergarage gerealiseerd worden, verbinden de bewoners met elkaar. Via de Vereniging van Eigenaren zijn zij samen verantwoordelijk voor het onderhoud. Mensen die hier niet zo’n behoefte aan hebben, kunnen kiezen voor een woning met een privétuin. Het collectieve duurzaamheidsconcept verbindt bewoners ook via de zonnepanelen die op het dak liggen. Die zijn eigendom van de VvE. De woningen worden verwarmd met stadsverwarming.”

BPD The Hudons in Rotterdam
Bpd Nieuwbouw The Hudsons 002
Bpd Nieuwbouw The Hudsons 003

Collectieve energie

Schepers: “Zonnepanelen liggen op de hoogste delen van de woonblokken met de beste oriëntatie op de zon. Alle opgewekte zonne-energie wordt collectief per blok terug geleverd aan het energienet. De inkomsten van de opgewekte elektriciteit kunnen gebruikt worden voor het duurzame onderhoud van de woonblokken.” Zo profiteren alle woningen van de opgewekte elektriciteit, ook al liggen er geen zonnepanelen op het dak direct boven de woning.

Klimaatadaptieve, groene wijk

Schepers: “Op de lagere daken komt een groene dakbedekking met sedum, dit zorgt voor verkoeling en vangt water op. We streven ernaar op de daken met zonnepanelen ook sedumbedekking toe te passen tussen de panelen. Samen met de groene daken zorgen het Dakpark en de binnentuinen voor een klimaatadaptief plan: overtollig regenwater kan in het groen van de daken en de binnentuinen worden opgevangen en het vele groen geeft verkoeling in periodes van hitte. De groene daken zorgen daarnaast voor een goede isolatie van de woningen, verlaging van de binnentemperatuur en voor een prettige aanblik van de daken vanuit de hoger gelegen woningen. Zo is er collectief en privé volop aandacht voor duurzaamheid in The Hudsons.”

Op de hoogte blijven van ons werk?