Bruikleen Adriana Varejão aan Witte de With Center for Contemporay Art

Vanaf 19 januari is het werk Azulejaria de Cozinha com Presuntos (Keukentegels met hammen) uit de BPD Kunstcollectie in bruikleen gegeven aan Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam. Het werk zal te zien zijn op een tentoonstelling met werk van onder andere Athos Bulcão, Ni Haifeng en Bauke de Vries.
  • Publicatiedatum: 30 juni 2020

Blauwwit aardewerk

Deze tentoonstelling onderzoekt hoe vorm landsgrenzen doorkruist. Als voorbeeld daarvan blauwwit aardewerk, zoals Delfts Blauw in Nederland, Qinghua-porselein in China, Iznik-keramiek in Turkije, Azulejo in Portugal, Engels porselein of Talavera Poblana in Mexico. Een kosmopolitisch artefact met zijn wortels in de wereldhandel, maar overal aangepast aan lokale tradities. Het is die wereldhandel, onlosmakelijk verbonden met het kolonialisme, die samenlevingen ingrijpend veranderde. Door een kunstuiting van een wereld in beweging als vertrekpunt te nemen, nodigt deze tentoonstelling uit om historisch blauwwit aardewerk te zien als mobiele drager van ideeën en tradities, maar ook als vertrekpunt en bestemmingen hiervan. Er is werk in diverse media te zien van hedendaagse kunstenaars uit Noord-, Midden-, en Zuid-Amerika, Azië en Europa.

BPD bruikleen blauw wit aardewerk

Witte goud

In de vroege zeventiende eeuw werd blauwwit aardewerk in Nederland populair dankzij de opkomst van de VOC. De exotische herkomst en de dessins werden zeer gewaardeerd en duurbetaald. Nederland kende van oudsher ook aardewerk, maar dat had een andere samenstelling. De geïmporteerde stukken waren van porselein, een materiaal waarvan de ontdekking en commerciële exploitatie onder strenge controle stonden van de Chinese dynastie. Al in de veertiende eeuw, toen porselein werd gezien als ‘het witte goud’ bestelde het Ottomaanse Rijk maatwerk Chinees porselein voor de export. Zij leverden de Chinezen op hun beurt kobalt, het mineraal dat nodig is voor het vervaardigen van blauwe verfstof. Het werd gedolven in het gebied dat we nu kennen als Irak. Het was met de opkomst van de lange-afstandshandel over zee dat aardewerk in blauwwit een internationale stijl kreeg.

Witte de With Center for Contemporary Art

Witte de With Center for Contemporary Art werd in 1990 opgericht als kunsthuis, met als missie het presenteren en bevragen van hedendaags werk van beeldend kunstenaars en cultuurmakers van dichtbij en verder weg. Het organiseert tentoonstellingen, geeft kunstopdrachten, publiceert en ontwikkelt educatieve en samenwerkingsprojecten.

Op de hoogte blijven van ons werk?