BPD aanwezig op PROVADA Live

Op 3, 4 en 5 november vindt de tweede editie van de virtuele vastgoedbeurs PROVADA Live plaats. BPD organiseert meerdere sessies over relevante thema’s die de Nederlandse woningmarkt raken.
  • Publicatiedatum: 25 oktober 2020
Aanmelden PROVADA Live

De webinars, talkshows en keynotes die tijdens de driedaagse beurs plaatsvinden zijn gericht op kennisdeling en actualiteiten. Zo gaat Harm Jansen, directeur regio Noord-West en ambassadeur Betaalbaarheid bij BPD, in gesprek met Cees Tip, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Intermaris, over de inclusieve wijk met betaalbare woningen. Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD en voorzitter NEPROM, neemt deel aan een live rondetafelgesprek over knelpunten en kansen voor de realisatie van 150.000 sociale en middeldure huurwoningen. En Patrick Joosen, directeur regio Zuid-West en ambassadeur Duurzaamheid bij BPD, gaat in gesprek met Martijn Steenstra van Sweco over de klimaatadaptieve en natuurinclusieve wijk.

Tijdens de virtuele sessies worden inspirerende praktijkvoorbeelden getoond en deelnemers kunnen online vragen stellen. Hieronder vindt u het volledige BPD-programma. Aanmelden kan via de website van PROVADA.

Programma

Bpd Nieuwbouw Provada Live Desiree Uitzetter
Desirée Uitzetter
Knelpunten en kansen voor 150.000 sociale en middeldure huurwoningen

Dinsdag 3 november - 12:30-13:00 uur

Om te werken aan de enorme woningopgave en meer betaalbare woningen te bouwen, gaan woningcorporaties binnen twee jaar starten met de bouw van 150.000 sociale en middeldure huurwoningen. Hoe geven we langjarige samenwerkingen tussen gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars vorm zodat deze enorme bouwopgave een maatschappelijke succes wordt? Waar liggen de kansen? Wat zijn de knelpunten?
Onder leiding van Marleen Hermans (TU Delft, Brink Groep), nemen aan dit live rondetafelgesprek deel:     
- Marja Appelman (Ministerie van BZK);
- Mohamed Baba (Haag Wonen, Vernieuwde Stad);
- Annius Hoornstra (VVG, gemeente Zaanstad);
- Desirée Uitzetter (BPD, NEPROM).

Harm Janssen
Harm Janssen
Gemengde, leefbare wijken mét betaalbare woningen. Zeker niet ondenkbaar

Dinsdag 3 november - 11:45-12:15 uur 

Wonen in de stad is onbetaalbaar geworden, of toch niet? Makkelijk is het niet, maar het kan wel degelijk. BPD en Intermaris bundelen de krachten en realiseren de komende jaren 4.000 woningen in Purmerend en Hoorn. Driekwart daarvan valt in het sociale en middeldure huursegment. Wat is er voor nodig om dit dagelijkse business te maken in plaats van een uitzondering op de regel? En hoe zorgen we voor voldoende gemengde wijken waarin in allerlei niveaus wordt nagedacht over betaalbaar wonen? Welke belemmeringen zijn er? En welke kansen? En wat levert dit uiteindelijk op voor de bewoner? Tijdens PROVADA Live gaan Harm Janssen (BPD) en Cees Tip (Intermaris) met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor betaalbare woningen en gemengde, leefbare wijken.

Bpd Patrick Joosen
Patrick Joosen
Klimaatadaptatie en natuurinclusief als verrijking van de leefomgeving

Woensdag 4 november - 11:45-12:15 uur 

Is het mogelijk om in onze steden en gebieden het aantal inwoners, werkplekken én vierkante meters groene ruimte te verdubbelen en tegelijkertijd de leefbaarheid en klimaatbestendigheid te verbeteren? Wat vraagt dat van onze openbare ruimte en welke maatregelen horen daarbij? Tijdens PROVADA Live gaan Patrick Joosen (BPD) en Martijn Steenstra (Sweco) onder leiding van Paul Splinter (Bureau Ruimte InZicht) live in gesprek hoe we het beste nieuwe woningen en leefomgevingen creëren die weerbaar zijn tegen klimaatverandering en die de biodiversiteit versterken.

Op de hoogte blijven van ons werk?