Bouwen op de juiste plek

Het belang van het middeldure huursegment in de woningmarkt wordt alom erkend. Maar kunnen alle goede bedoelingen worden omgezet in concrete acties? BPD vroeg Daan Quaars, wethouder Bouwen en Wonen van de gemeente Breda, naar zijn visie op het middeldure huursegment.

‘In Breda staan we voor een enorme woningbouwopgave. Veel mensen willen graag in deze mooie stad wonen. Je kunt hier uitstekend sporten, winkelen en evenementen bijwonen, maar een woning vinden, is een lastiger verhaal. De vraag is groter dan het aanbod en dan doet de markt haar werk: de prijzen stij - gen. Buiten de Randstad hebben wij de grootste prijsstijgingen en de hoogste prijzen per vierkante meter. De krapte is er in alle segmenten, maar vooral ook in het middeldure huursegment. In het bestuursakkoord van 2018 is daarom gezegd: hier gaan we als gemeente echt op investeren. In vier jaar tijd 6.000 woningen toevoegen aan de stad, waarvan 30 procent in het middeldure segment. Een heldere doelstelling waarop ons college tegen die tijd ook afrekenbaar is.'

€ 14 miljoen investeren

‘Om deze ambitie te realiseren, hebben we een aantal acties ondernomen. Zoals het voor langere tijd betaalbaar houden van sociale koopwoningen en middeldure huurwoningen. Verder maken we afspraken met woningcorporaties over hun ontwikkelproductie en investeren we zelf € 14 miljoen in het haalbaar maken van plannen die op het randje zitten met de business - case. Ook hebben we gebiedsprofielen voor onze stad gemaakt. Daarmee brengen we in kaart – met gegevens van het CBS en van de gemeente – welke kenmerken bepaalde gebieden bezitten. Om daarmee de vraag te kunnen beantwoorden: hoe bouwen we de juiste woningen op de juiste plek? In bestaand stedelijk gebied kunnen we in principe nog 13.000 woningen realiseren, maar dat moet dan wel zorgvuldig gebeuren. Overigens zijn deze gegevens niet dwingend; het is input voor de gesprekken met marktpartijen.’ ‘We zijn inmiddels met verschillende beleggers in gesprek over het middeldure huursegment. Er is duidelijk belangstelling voor en daar rollen we als gemeente dan ook de rode loper voor uit. Zodra we zicht krijgen op concrete ontwikkellocaties, passen we onze 100-dagen aanpak toe. Dat betekent dat we met de betreffende marktpartij in een hok gaan zitten. Binnen 100 dagen moeten het plan en de procedures rond zijn. Daar besparen we een jaar tijd. Versnelling en intensivering, daar is het de gemeente Breda om te doen. En met succes: er liggen plannen en er wordt gebouwd.’

We moeten hier gezamenlijk de schouders onder zetten
Daan Quaars
Wethouder gemeente Breda

Meedenken

‘Een ander aandachtspunt betreft regionale samenwerking. We hebben ook onze buurgemeenten benaderd met de uitnodiging: denk en doe mee over dit vraagstuk. De regio als geheel heeft een ontwikkelpotentie van 350.000 woningen, daar moeten we gezamenlijk de schouders onder zetten. Dat heeft recent geresulteerd in de eerste Regionale Investeringsstrategie van Nederland. Met die agenda in de hand trekken we op richting het Rijk, om steun uit de woningmarktimpuls mee los te weken. Alleen op deze integrale en gezamenlijke manier kunnen we dit complexe probleem – waarvoor het loket met makkelijke oplossingen is gesloten – te lijf gaan.’

Op de hoogte blijven van ons werk?