BPD Magazine #14

In BPD Magazine editie #14 leest u onder andere over ontmoeting in de stad, de problematiek van krimpregio's en de invloed van gebiedsontwikkeling op een prettige leefomgeving. Geïnteresseerd? Een aantal artikelen is hieronder alvast voor u uitgelicht. Wilt u meer lezen? Meld u onderaan deze pagina aan en ontvang deze editie en de daarop volgende edities kosteloos op uw deurmat.
  • Publicatiedatum: 6 oktober 2021
BPD Magazine gratis ontvangen?
Walter de Boer Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Wonen als motor voor ruimtelijke ontwikkelingen

De grote verstedelijkingsopgave van het afgelopen decennium, de dwingende  duurzaamheidsvereisten en internationaal afgesproken klimaat- en natuurdoelen, vereisen  aangepaste politieke ambities. Dan maar met mogelijk wat minder gedragen keuzes, want we  blijven hangen in discussies als binnen en buiten de stad, of over de benodigde woningaantallen.

De Nederlandse overheid zal een vernieuwde visie op de ruimte moeten ontwikkelen
Web MNF 20210624 4691Js
Blij met jouw leefomgeving? Gelukkig wel!

Is er genoeg groen in jouw woonomgeving? Kan jij straks een betaalbaar huis vinden? Krijgt  iedereen gelijke kansen? Die vragen raken aan het begrip 'brede welvaart'. Gebiedsontwikkelaars kunnen daaraan zeker een bijdrage leveren, vinden Ingrid Thijssen, Robert Kaltenbrunner, Joks  Janssen en Co Verdaas. 

Ontwikkelaars kunnen het geluk van mensen niet maken, maar wel eraan bijdragen
Co Verdaas
Deltacommissaris en hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft
Harm Jansen Marja Elsinga 01 Andreas Terlaak Ray (1)
Stop de polarisatie, nú tempo maken met nieuwbouw

Er moet tempo worden gemaakt met nieuwbouw in Nederland. Hoogleraar Marja Elsinga van de  TU Delft en BPD regiodirecteur Harm Janssen zijn het daarover roerend eens. Er is immers een  groot gebrek aan betaalbare huisvesting. ‘We hebben dringend mensen nodig die over de grenzen van sectoren heen kunnen kijken.’

Je kunt verantwoord steden uitbreiden met het bestaande landschap als vertrekpunt
Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
CEO
Mail Harm Janssen
Web Janita Sassen Bettina Bock 7822
Krimp met de K van kansen

Vergrijzing, vertrekkende mensen, minder voorzieningen: aan duidelijkheid laat de problematiek  van krimpregio’s weinig te wensen over. Maar het ‘Randland’ biedt ook kansen, juist in deze tijden van woon-, klimaat- en pandemie-uitdagingen. Het is tijd dat Rijk en regio een gezamenlijke  sprong voorwaarts maken, aldus ‘krimpprofessor’ Bettina Bock.

De Randstad, dat is slechts één van de vele regio's die Nederland telt
Bettina Bock
Bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling & Leefbaarheid Rijksuniversiteit Groningen

Openbare kunst

Manal Al Dowayan Now You See Me Now You Dont
Now You See Me, Now You Don't (2020) by Manal AlDowayan and Photo by Lance Gerber
Web GH77EW (1)
Seven magic Mountains, Ken Howard Images / Alamy Stock Photo + Ugo Rondinone
WW7D25 (1)
Please Be Seated by Paul Cocksedge, commissioned by Broadgate
Web MAD Echelman Photojoaoferrand JFFQ037292
1.78, Janet Echelman, 2018

BPD Magazine ontvangen?