BPD Dossier #6

Met BPD Dossier nemen we je mee in de relevante thema’s van ons vak. BPD Dossier #6 gaat over instrastructuur en mobiliteit. Hebben we meer spoor- en snelwegen nodig of moet het juist anders? In het themadossier wordt het onderwerp van alle kanten belicht. Geïnteresseerd? Lees deze editie online en meld u onderaan deze pagina aan om de volgende edities ook kosteloos op uw deurmat te ontvangen.
  • Publicatiedatum: 6 oktober 2021
BPD Dossier gratis ontvangen?
Janita Sassen BPD Desiree En Chretien 9246 Ray
Chrétien van Essen en Desirée Uitzetter op de Handelskade in Nijmegen, onderdeel van Waalfront.
Hoe sneller het gaat, hoe meer je moet openlaten

De manier waarop we ons verplaatsen verandert. Dat heeft gevolgen voor de wijken en steden  waarin we wonen. En omgekeerd: hoe we onze woonwijken inrichten, beïnvloedt de mobiliteit.  Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling, en Chrétien van Essen, directeur projecten,  belichten de ambities van BPD rond infrastructuur en mobiliteit vanuit vijf invalshoeken. 

Soms zijn onderliggende data al wel tien jaar oud
Chretien Van Essen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Chrétien van Essen
Projectdirecteur
Mail Chrétien van Essen
©CFJ Helix Bridge 11 (1)
Singapore, Marina Bay Helix Brug © Christopher Frederick Jones
Infraverbindingen met meerwaarde

Om Nederland nu en in de toekomst bereikbaar te houden, worden er miljarden geïnvesteerd in  de aanleg, verbetering en het onderhoud van wegen. Maar behalve bereikbaar, moeten gebieden  ook leefbaar blijven. Drie succesvolle voorbeelden elders in de wereld om in Nederland van te  leren.

Janita Sassen Henk Meurs 8216Def Ray Web
Henk Meurs
'De behoefte verandert de komende jaren'

Het is een intrigerend kruispunt waar ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit op elkaar botsen.  Nederland zal de komende tientallen jaren fors verder verstedelijken maar de vraag is: houdt de  bereikbaarheid gelijke tred? Hoogleraar Henk Meurs geeft zijn visie op een complex vraagstuk.

Er wordt veel druk uitgevoerd om vooral heel snel te gaan bouwen maar holt het vervoer daar dan weer achteraan?
Henk Meurs
Hoogleraar aan de Radboud Universiteit
Illustratie2loep Web
Bereikbaar zijn, leefbaar houden

Wat kunnen ondernemers, ontwerpers en overheden doen om de mobiliteitsopgave in goede banen te leiden? Drie experts geven aan waar zij de concrete oplossingen zoeken. Deelvervoer in één app, een integraal ruimtelijk stadsontwerp en regionale afstemming: het helpt allemaal mee.

Eigen autobezit verdwijnt wellicht nooit, maar het kan echt anders.
Ingrid Staffhorst
CEO bij Hely

BPD Dossier ontvangen?