BPD Dossier #5

Met BPD Dossier nemen we je mee in de relevante thema’s van ons vak. BPD Dossier #5 gaat over de grote ontwerpopgave. Welke opgaven bevechten dezelfde ruimte en wat betekent dat voor de inrichting van ons land? In het themadossier wordt het onderwerp van alle kanten belicht. Geïnteresseerd? Lees deze editie online en meld u onderaan deze pagina aan om de volgende edities ook kosteloos op uw deurmat te ontvangen.
  • Publicatiedatum: 2 oktober 2020
BPD Dossier gratis ontvangen?
Bpd Nieuwbouw Dossier Ambities Walter De Boer (1)
Walter de Boer
Evenwichtige visie vereist

De grenzen van de ruimte zijn in zicht. We kunnen niet meer doorgaan met zachte regie. De opgaven in de ruimtelijke inrichting zijn daarvoor te groot. Het is tijd om tot een evenwichtige visie te komen die de verschillende opgaven in hun onderlinge samenhang te benadert. 

Het huidige decentrale beleid heeft geen oplossingen gebracht. De draad moet weer worden opgepakt. Gezien de huidige problemen kunnen we niet eindeloos blijven praten
Helsinge Nord 004 Credit KARRES EN BRANDS With EFFEKT (1)
Helsinge Garden City, Helsinge (Denemarken)
Mondiale meesterplannen

Drie keer zoveel inwoners en een bruto binnenlands product dat twaalf keer zo groot is als in 1970. Hoe blijven we in Nederland op een leefbare manier efficiënt gebruikmaken van de ruimte? Zeker met een groeiend aantal randvoorwaarden zoals de energietransitie, klimaatbestendigheid en stikstofreductie mag dat een uitdaging heten. Helsinge Garden City (Helsinge, Denemarken), Oberbillwerder (Hamburg, Duitsland) en Jurong Lake District (Singapore) zijn drie multifunctionele gebiedsontwikkelingen die verschillende opgaven met elkaar combineren. Iedere op zijn eigen manier.

Bpd Nieuwbouw Dossier Expert Sylvia Karres (1)
Sylvia Karres
'Het is een veelkoppig monster'

De ontwerpopgave waarvoor Nederland staat, kunnen we alleen aan als er duidelijkheid komt over de koers die we moeten varen. En als de kracht van ontwerpers optimaal wordt benut, zegt landschapsarchitect Sylvia Karres.

Belangrijker dan de vraag wie de regie moet nemen, vind ik dat de urgentie van die problemen wordt onderkend. Dat gebeurt te weinig
Sylvia Karres
Oprichter en mede-eigenaar Karres en Brands
Bpd Nieuwbouw Dossier Visie Mobiliteit Marco Te Brommelstroet
Vormgeven aan het Nederland van morgen

Nederland is lang van bovenaf op de tekentafel ontworpen – door professionals. Sectorale doelen voerden daarbij de boventoon. De komende jaren moet het anders. Rode draad in de opinie van drie experts: politieke visie is essentieel, gevoed door waar mensen zelf behoefte aan hebben.

We moeten de straat als openbare ruimte terugveroveren, als veilige plek waar je anderen kunt ontmoeten. Dat begint bij bewustwording dat dit op het spel staat
Marco te Brömmelstroet
Hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam

BPD Dossier ontvangen?