Project 14/47

Limesbuurt - Valkenhorst

Katwijk

Het verhaal achter Limesbuurt

Op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk komt Valkenhorst. Een nieuwe woonwijk met 5.600 woningen en veel voorzieningen. Op deze locatie met rijke cultuurhistorie ontwikkelt BPD het eerste deelgebied: de Limesbuurt. Een uitdagende opgave, want het gebied ligt naast de nieuwe provinciale weg en een vrijliggende busbaan voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) tussen Katwijk en Leiden. Om de woonbuurt, bereikbaar te maken én ervoor te zorgen dat mensen er ontspannen kunnen wonen, benaderde BPD de provinciale en gemeentelijke teams om samen tot een integrale oplossing te komen. Opvallend is daarnaast de betaalbaarheid van de woningen in de Limesbuurt. Een zeer groot gedeelte van de woningen heeft een koopsom onder de NHG-grens.

Limesbuurt in getallen

700
woningen in de Limesbuurt
540
koopwoningen onder NHG-grens
50
sociale huurwoningen
1.000 m2
commerciële en maatschappelijke voorzieningen
Limesbuurt Valkenhorst Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Samenwerking voor integraal plan

De Limesbuurt is de eerste wijk van Valkenhorst. De buurt zet daarmee de toon voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Er is gezocht naar integrale oplossingen op de plekken waar de wijk aansluit bij de omgeving. Door vroegtijdige en intensieve samenwerking met de provincie, de gemeente, het Rijksvastgoedbedrijf en verschillende landschapsarchitecten is dat gelukt. De Limesbuurt sluit op natuurlijke wijze aan bij de groene omgeving en het gevoel van veiligheid wordt vergroot. Samenwerkingsafspraken met de provincie Zuid-Holland zorgen voor betere bereikbaarheid van het hele gebied. Onder meer met een HOV-plein, een fiets- en voetgangersbrug die Valkenhorst met Valkenburg verbindt en de aansluiting van de wijk bij de nieuwe Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden.

Dankzij lef, initiatief en vakmanschap van samenwerkende partijen lukte het de Limesbuurt, HOV-voorzieningen en Rijnlandroute samen te brengen in een integraal ontwerp
Theo Van Der Plas Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Theo van der Plas
Projectdirecteur
Mail Theo van der Plas

De ontwikkeling van Limesbuurt

Limesbuurt Valkenhorst Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Limesbuurt Valkenhorst Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Limesbuurt Valkenhorst Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Van de circa 700 woningen in de Limesbuurt is 84% betaalbaar. Er komen zo’n 50 sociale huurwoningen en 540 koopwoningen met een prijs onder de NHG-grens. Een deel van deze koopwoningen wordt naar verwachting aan BPD Woningfonds verkocht, zodat ook in de behoefte aan middenhuurwoningen wordt voorzien.

De gemeente Katwijk en BPD willen snel meer betaalbare woningen realiseren. De grootte van de woningen bepaalt voor een groot gedeelte de betaalbaarheid ervan. Daarom komen in de Limesbuurt meer kleinere woningen. Door de keuze voor een dorpse architectuurstijl en veel ruimte voor ontmoeten, spelen, fietsen, wandelen en voorzieningen, zal de dichtere bebouwingsgraad echter niet stedelijk maar knus en dorps aanvoelen.

De gemeente Katwijk legt de lat hoog ten aanzien van klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid. Valkenhorst wordt energieneutraal en BPD geeft daar met de Limesbuurt invulling aan. BPD zocht vroegtijdig de samenwerking op met landschapsarchitecten en de gemeente om te komen tot een integraal duurzaam plan en de slimste oplossingen.

Water is de landschappelijke drager van de Limesbuurt. De groenblauwe structuur van het gebied sluit aan op de bestaande waterstructuren waardoor een robuust ecologisch netwerk ontstaat. De door de buurt lopende Kreek heeft een decoratieve en recreatieve functie. En de aantrekkelijke en goed toegankelijke groene omgeving zet aan tot bewegen en ontmoeten, waardoor een gezonde levensstijl wordt gestimuleerd. Zowel het openbaar gebied als de woningen en tuinen zijn ontworpen om water langer vast te houden en langzaam te infiltreren in de bodem. Daarnaast wordt onderzocht of de drinkwatertransportleidingen van drinkwaterbedrijf Dunea - die dwars door en langs het gebied lopen - via een bronnet kunnen worden benut als warmtebron voor de individuele warmtepompen in de woningen.

Limesbuurt Valkenhorst Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Participatie speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Limesbuurt. BPD, gemeente Katwijk en provincie Zuid-Holland gingen in gesprek met omwonenden, betrokken bewoners- en natuurorganisaties en geïnteresseerden. Opgehaalde ideeën voor openbaar vervoer, mobiliteit, voorzieningen en openbare ruimte zijn meegenomen bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan.

Ontdek het gebied

Onze partners

Onze partners aan het woord
Als wethouder Stedelijke Ontwikkeling ben ik blij met de start van dit mooie project. Hier hebben we met onze samenwerkingspartners hard voor gestreden: snel en betaalbaar bouwen in Valkenhorst. Met de gezamenlijke ontwikkeling van de Limesbuurt voegen we een mooie, leefbare woonwijk toe aan onze gemeente en daarmee broodnodige woningen voor Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers. Deze wijk wordt de eerste van Valkenhorst en is daarmee een belangrijke mijlpaal voor deze gebiedsontwikkeling
Gerard Mostert
Wethouder Gemeente Katwijk

Op de hoogte blijven van ons werk?