Project 08/43

Reeve

Kampen

Het verhaal achter Reeve

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier, waarin Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeenten en provincies heeft gezorgd voor de veiligheid van het rivierengebied in Nederland, is het Reevediep aangelegd. Reevediep is een nieuwe rivierarm van de IJssel naar het Drontermeer. Dankzij deze ‘bypass’ kan de waterstand van de IJssel bij hoogwater binnen de perken blijven en houden inwoners van Kampen en omgeving op deze manier droge voeten. Langs het Reevediep is een klimaatdijk gebouwd van ongekende proporties: 130 meter breed en 2 kilometer lang. De robuuste waterkering is bestand tegen situaties die een veranderend klimaat met zich meebrengen, zoals hoge waterstanden. Maar de uitzonderlijke breedte van de dijk biedt ook ruimte voor recreatie, nieuwe natuur en wonen. Reeve laat zo zien dat geslaagde gebiedsontwikkeling een kwestie is van het doordacht combineren van uiteenlopende belangen. Verder is het nieuwe dorp de opmaat voor de ontwikkeling van de totale Reevedelta; een gebied waar de komende 10 jaar zo’n 3.200 woningen worden gerealiseerd.

Reeve in getallen

600
woningen
341
koopwoningen
39
sociale huurwoningen
220
vrije kavels
Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Wonen op een klimaatdijk

Wonen op een dijk is op zich niet nieuw. Dubbel ruimtegebruik van een dijk is dat ook niet. Nederland heeft bijvoorbeeld al dijken met een parkeergarage erin. Het unieke van Reeve is hier de omvang in relatie tot de functies. Deze ‘superdijk’ is zo breed dat er woningen op, tegenaan en zelfs half in kunnen worden gebouwd. De woningen in Reeve zijn er in verschillende soorten en maten: rijwoningen, seniorenwoningen, appartementen, 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande woningen, met een kleine of grote tuin. Reeve wordt een waterrijk en gevarieerd dorp. Dat is interessant voor mensen die zich aangetrokken voelen tot het buitenleven.

In de directe omgeving van Reeve komen vele kilometers extra fiets- en wandelpaden en vaarroutes met een eigen buitenhaven
Andre La Riviere Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
André la Rivière
Ontwikkelingsmanager
Mail André la Rivière

De ontwikkeling van Reeve

Reeve in beeld

Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Het stedenbouwkundig plan van Reeve is gericht op flexibiliteit en aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen. Er is een raamwerk gemaakt dat waterstructuren, groengebieden en ontwikkelvelden definieert, maar daarbinnen kunnen verschillende woonsferen een plek krijgen. Het plan staat daarmee open voor verschillende nieuwe initiatieven, inzichten en functies.

Reeve krijgt vanaf het begin een typerende sociale structuur. Er komt een echte dorpskern die saamhorigheid mogelijk maakt. Op het dorpsplein vind je straks een multifunctioneel gebouw dat bewoners zelf kunnen vormgeven. Die collectiviteit zie je overal terug: samen zorgen de bewoners bijvoorbeeld voor de waterhuishouding en misschien ook voor lokale energie. Mensen zullen in dit dorp veel samen doen, met respect voor elkaar en voor de omgeving.

Reeve Kampen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

De klimaatdijk is bestand tegen ongekend hoge waterstanden en biedt dankzij zijn afmetingen ook ruimte voor wonen, recreatie en nieuwe natuur. Ook achter de dijk is ruimte voor wonen in een groen, waterrijk milieu.

Ontdek het gebied

Onze partners

Onze partners aan het woord
Met de eerste 600 woningen in Reeve is het gebied Reevedelta nog lang niet af. We bouwen verder aan het landschap, aan het dorp Reeve en aan de stad Kampen. Met als doel een aantrekkelijker en completer Kampen en voorzien in de grote behoefte aan woningen in de regio West-Overijssel. Reevedelta is een van de entrees van Kampen. Het is dan ook de ambitie om hier het mooiste gebied van Kampen van te maken, met Reeve als uithangbord voor deze gebiedsontwikkeling.
Jan Peter van der Sluis
Wethouder Gemeente Kampen
Het stedenbouwkundig plan voor Reeve wordt gekenmerkt door zijn diverse, unieke woonmilieus. Stuk voor stuk bijzondere plekken, waar men elkaar kan ontmoeten en kan genieten van een rijke beleving van het landschap en het water.
Jelle Houben
Directielid Houben / Van Mierlo
Voor mij staat Reevedelta voor een grondhouding waarmee we samen werken aan de ontwikkeling van stad, gemeenschap en natuur. Mens en natuur versterken elkaar. Er wordt meegedeind met het ritme van het deltalandschap en het water is tot in de haarvaten beleefbaar. Er wordt verder gebouwd aan een hechte gemeenschap; met veel ruimte voor ontmoeting, buurtbetrokkenheid en een gezonde leefomgeving.
Jasper Nijveldt
Partner Karres en Brands

Op de hoogte blijven van ons werk?