Start 1e fase verkoop ‘all electric’ woonwijk in najaar 2016

Op donderdag 7 juli 2016 is bekendgemaakt dat de eerste ‘all electric’ woningen van het project ´Steenbrugge´ in verkoop gaan in het najaar van 2016. De samenwerkende partijen hebben de afgelopen periode het gasloze energieconcept voor de woonwijk aan de noordkant van Deventer ingevuld. Daarnaast hebben de gemeente Deventer en BPD een uitwerkingsplan gemaakt voor de eerste fase van de woonwijk, bestaande uit 400 woningen. Het college van B&W heeft dit uitwerkingsplan definitief vastgesteld. Dit betekent dat de verkoop van deze eerste fase van start gaat vanaf 1 oktober a.s. Dit werd bekend gemaakt tijdens een persconferentie op het stadhuis van de gemeente Deventer door wethouder Frits Rorink, Leo Hendriks van Woonbedrijf Ieder1 en Frans Holleman van BPD.
  • Publicatiedatum: 8 juli 2016

Het uitgangspunt van de betrokken partijen is een gasloze wijk die past bij de duurzaamheidsambitie ‘energieneutraal in 2030’. Voor de 130 sociale huurwoningen en de 200 koopwoningen zijn verschillende energieconcepten gekozen. De koopwoningen krijgen alleen een elektra-aansluiting. De koopwoningen voorzien in de eigen warmte-/ energievraag door gebruik te maken van bodem- of luchtwarmtepompen en PV-panelen. De sociale huurwoningen van Woonbedrijf ieder1 worden, naast de standaard elektra-aansluiting, voor verwarming en warm water aangesloten op het collectieve warmtenet van Keizerslanden. De restwarmte die vrijkomt bij de opwekking van elektra voedt dit warmtenet. De warmte-aansluiting voor de sociale huurwoningen wordt uiterlijk binnen 5 jaar voorzien van duurzaam opgewekte warmte. Bij de 70 vrije sector huurwoningen zijn beide opties mogelijk.

Uitwerkingsplan

In 2010 heeft de raad voor heel Steenbrugge (ca. 1.200 woningen) een bestemmingsplan vastgesteld. Voor het afgeven van de bouwvergunning voor de woningen was een verdere uitwerking nodig. Daartoe hebben gemeente en BPD het uitwerkingsplan gemaakt voor de eerste fase van 400 woningen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer heeft dit uitwerkingsplan inmiddels vastgesteld. De gebiedsontwikkeling en realisatie van de eerste fase wordt gedaan door BPD. Samen met Le Clercq Planontwikkeling, Bemog Projectontwikkeling BV en AM ontwikkelt en realiseert BPD de koopwoningen en de vrije sector huurwoningen in deze eerste fase. Woonbedrijf ieder1 ontwikkelt en realiseert de 130 sociale huurwoningen samen met Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V. De gemeente Deventer faciliteert de planontwikkeling en realisatie.

Op de hoogte blijven van ons werk?