Nieuwe woningen voor jong en oud in Nijmegen

Woonzorg Nederland en BPD ontwikkelen samen zo’n 80 - 100 woningen in Nijmegen, waarvan de helft voor senioren. De partijen ondertekenden een intentieovereenkomst om het leegstaande verpleeghuis Doekenborg te transformeren naar een duurzame en inclusieve leefomgeving.
  • Publicatiedatum: 3 februari 2022

Voormalig verpleeghuis Doekenborg ligt in de Nijmeegse wijk Dukenburg en is eigendom van Woonzorg Nederland. De woningcorporatie en BPD hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar een nieuwe, toekomstbestendige invulling. Daaruit bleek dat er ruimte is voor zo’n 80-100 woningen. Woonzorg Nederland laat er zo’n 40-60 appartementen voor senioren bouwen. De overige woningen zullen door BPD worden verkocht aan particulieren en mogelijk aangeboden worden aan BPD Woningfonds voor middenhuur woningen, dan wel in bezit blijven van Woonzorg Nederland. De ondertekening van de intentieovereenkomst markeert de start van een stedenbouwkundige verkenning in samenspraak met de gemeente.

Doekenborg Nijmegen BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Jeanet van Antwerpen en Cees van Boven onderteken de intentieovereenkomst

Wijk voor jong en oud

Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland. 'We willen hier een diverse en inclusieve omgeving realiseren, waar jong en oud met elkaar wonen. Door de toenemende vergrijzing en de veranderende wensen van senioren is daar grote behoefte aan. Dat kan in de wijk Dukenburg prachtig, met nieuwe duurzame woningen in een groene omgeving.' Jeanet van Antwerpen, regiodirecteur Noord-Oost & Midden BPD: 'Deze bijzondere gebiedsontwikkeling draagt bij aan onze missie om te zorgen dat wonen voor iedereen bereikbaar blijft en het realiseren van nieuwe leefomgevingen. We gaan alles op alles zetten om dit een plek te laten worden waar ruimte is voor alle Nijmegenaren - jong en oud.'

Landelijke samenwerking lokaal ingevuld

Woonzorg Nederland en BPD zien een groeiend tekort aan geschikte woningen voor senioren. Om aan de urgente vraag te voldoen, hebben ze eind vorig jaar de handen ineengeslagen om kennis, kunde en middelen te bundelen. Beide stellen landelijk locaties beschikbaar en verwerven deze over en weer om te komen tot nieuwe, duurzame woningen in prettige, gemengde leefomgevingen.

Op de hoogte blijven van ons werk?