Intentieovereenkomst herontwikkeling Energiepark getekend

Vandaag tekenden de gemeente Leiden, burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, BPD, Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep de intentieovereenkomst voor het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van het Energiepark Leiden. Een unieke samenwerking tussen bewoners, markt en gemeente.
  • Publicatiedatum: 9 juli 2020

De gemeente Leiden selecteerde in mei van dit jaar het samenwerkingsverband van burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, BPD, Steenvlinder en de MBE Groep als partner voor de herontwikkeling van het Energiepark in Leiden. Op het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, kan de herontwikkeling van industrieel erfgoed gecombineerd worden met de ontwikkeling van groen, woningbouw, cultuur, werk en voorzieningen. Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk wilde zelf de herontwikkeling van het Energiepark en omgeving mogelijk maken, samen met markt en gemeente. En dat is gelukt. Vandaag zetten zij hun handtekening om de samenwerking te bekrachtigen. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet is dit een bijzonder moment. Bewoners zijn vanaf de start betrokken bij de herontwikkeling.

Professioneel samenwerkingsverband

Het is uniek dat bewoners zelf de samenwerking zoeken met professionele partijen en stadspartners. De buurt heeft samen met gebiedsontwikkelaars BPD en Steenvlinder een realistisch en echt Leids gebiedsconcept voor herontwikkeling van het Energiepark en omgeving opgesteld, dat past binnen de gemeentelijke gebiedsvisie. Het gebiedsconcept is uitgewerkt door ontwerpers PosadMaxwan en Stijlgroep in samenwerking met Current architecture + urbanism. Het krachtige burgerinitiatief is uitgegroeid tot een professioneel samenwerkingsverband, dat gesteund wordt door vele stadspartners. Het samenwerkingsverband werd in het najaar van 2019 verrijkt met de kennis en expertise van de MBE Groep over herontwikkeling van cultureel erfgoed.

Patrick Joosen (BPD), Marnix Norder (Steenvlinder), Maya Meijer-Bergmans (MeyerBergman Erfgoed Groep), Rutger Engelhard (Nieuw Leids Bolwerk) en Fleur Spijker (Wethouder gemeente Leiden) Foto: Buro JP

Het nieuwe Energiepark

Het nieuwe Energiepark wordt een park waar in gewoond kan worden, met een unieke mix van wonen, werken, groen en cultuur. Een plek voor mensen uit de buurt en stad om te ontspannen, elkaar te ontmoeten en te genieten van de stadsnatuur. Het wordt een innovatieve en energieke buurt in de stad, die goed verbonden is met de omgeving. Mensen kunnen hier gezond leven in een klimaatbestendige omgeving, waar gebouwen van functie kunnen veranderen als dat nodig is. Het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van het Leidse Energiepark neemt zes maanden in beslag. Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk krijgt een rol als gebiedsraad en organiseert, gesteund door de ontwikkelpartners, zelf de participatie. In het eerste kwartaal van 2021 worden de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verwacht.

 

Foto: Patrick Joosen (BPD), Marnix Norder (Steenvlinder), Maya Meijer-Bergmans (MeyerBergman Erfgoed Groep), Rutger Engelhard (Nieuw Leids Bolwerk) en Fleur Spijker (Wethouder gemeente Leiden) Credits Buro JP

Op de hoogte blijven van ons werk?