Groei Europese woningverkopen BPD zet onverminderd door

Het herstel van de woningmarkt zet in 2016 verder door. BPD heeft vorig jaar in Europa bijna 11.000 woningen verkocht, waarvan 5.000 in Nederland. Dit heeft geleid tot 8.500 woningtransacties in Nederland, Duitsland en Frankrijk. BPD verwacht een voortzetting van deze groeicijfers in 2016.
  • Publicatiedatum: 11 februari 2016

Walter de Boer, CEO van BPD, licht toe: 'Voor BPD is en blijft de uitdaging om kwalitatief goede woningen te bouwen tegen betaalbare prijzen, in Nederland, Duitsland en Frankrijk. In 2016 richten we ons nadrukkelijker op onze rol als gebiedsontwikkelaar. In Nederland en Duitsland doen we dat steeds vaker als risicodragende gebiedsontwikkelaar en in Frankrijk zijn we actief als mixed-use opstalontwikkelaar.'

De Boer vervolgt: 'Als gebiedsontwikkelaar ligt onze focus sterk op concept- en gebiedsontwikkeling, het betrekken van klanten en stakeholders, nieuwe samenwerkingsvormen en vanzelfsprekend ook planologie en grondexploitatie. Excellent opdrachtgeverschap is onze ambitie. Dat betekent ook dat we de uitontwikkeling en realisatie van appartementen en woningen sneller overlaten aan het ontwikkelende bouwbedrijf. Verder leveren we onze bijdrage aan stedelijke transformaties en binnenstedelijke opgave. De makkelijke locaties zijn al opgepakt; de moeilijke locaties, zoals industrie- en haventerreinen, komen nu aan de beurt. Ook in de steden moet er meer aandacht komen voor de omgevingskwaliteit. Wij gaan voor de complete, ongedeelde stad die ook ruimte blijft bieden voor groen, recreatie, sport en spel.'

Op de hoogte blijven van ons werk?