Gemeente Purmerend, Staatsbosbeheer en BPD tekenen unieke samenwerkingsovereenkomst

Vandaag tekenden gemeente Purmerend, Staatsbosbeheer en BPD op PROVADA het Startakkoord oostflank Purmerend 2021 – 2022. Het akkoord markeert het begin van een unieke samenwerking, met als eindresultaat een gezamenlijke gebiedsvisie op de ontwikkeling van de oostflank van Purmerend. De oostflank is het gebied ten oosten en zuiden van Purmerend en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart.
  • Publicatiedatum: 27 oktober 2021

Het is een bijzondere samenwerking van drie verschillende organisaties met verschillende belangen en doelstellingen. Maar de partijen hebben één gezamenlijke ambitie. Dat is bijdragen aan het realiseren van woningen én het versterken van de groene leefomgeving in en rondom Purmerend. De partijen gaan samen met omwonenden/bewoners van Purmerend, liefhebbers van het Purmerbos, ondernemers en woningzoekenden een visie maken voor de oostflank. 

Samenwerking Gemeente Purmerend Staatsbosbeheer en Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Thijs Kroeze (wethouder gemeente Purmerend), Riena Tienkamp (Staatsbosbeheer) en Harm Janssen (BPD)
Woningen en meer natuur

De gemeente Purmerend en BPD willen bijdragen aan een oplossing voor het huidige tekort aan woningen in Purmerend en de regio. Staatsbosbeheer wil hierbij haar expertise op het gebied van natuur en recreatie inzetten. Dit leidt tot een ambitie om te investeren in meer betaalbare, duurzame woningen in combinatie met een groene, gezonde omgeving en een aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur en een groter Purmerbos.

Een aantrekkelijk woonklimaat. Groener, koeler, socialer en dus gezonder voor iedereen. Met ruimte voor een fijnmazige natuur en waterberging in de stad. Ruim baan voor fietsers en wandelaars, bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Meer natuur: groter, robuuster en aantrekkelijk om in te recreëren in alle jaargetijden. Er komt één gebiedsvisie voor de oostflank omdat er meerdere ontwikkelingen en uitdagingen tegelijk spelen in dit gebied. Bijvoorbeeld woningbouw op het golfterrein, in de Purmer-Zuid Zuid en het versterken van het Purmerbos. 

Op de hoogte blijven van ons werk?