Consortium Rijnenburg doet oproep aan gemeente Utrecht

Vandaag heeft Harm Janssen, Directeur BPD regio Noord-West, namens het Consortium Grondeigenaren Rijnenburg het ‘Appèl voor Rijnenburg’ aan wethouders Klaas Verschuure en Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht aangeboden. In deze oproep wordt aan de gemeente gevraagd om gezamenlijk Rijnenburg op te pakken voor het aanpakken van de uitdagingen op de woningmarkt en de energietransitie. Samen kunnen de partijen de gemeente helpen meerdere doelstellingen te realiseren door hier een duurzaam en betaalbaar woon- en energielandschap te creëren.
  • Publicatiedatum: 28 november 2019
Bekijk het appèl

Harm Janssen licht toe waarom dit nodig is: 'Als consortium werken wij aan een plan voor Rijnenburg dat recht doet aan de uitdagingen op het gebied van de energietransitie en aan de wensen van woningzoekenden uit de stad en de regio. Door Rijnenburg alleen aan te  wijzen als energielandschap, kan woningbouw in de huidige plannen van de Gemeente op zijn vroegst pas na 2040 plaatsvinden. Terwijl het tekort en de druk op de woningmarkt elk jaar groter wordt.' De partijen doen daarom een oproep aan de gemeente Utrecht om voor Rijnenburg te kiezen voor een energielandschap mét woningbouw. Rijnenburg kan wat het consortium betreft een plek worden die:

  • Voor een tijdelijk energielandschap zorgt met energieopwekking voor 60.000 – 80.000 huishoudens;
  • Een slimme wijk wordt met o.a. klimaat adaptieve, energie neutrale en circulaire woningbouw;
  • Een noodzakelijke aanvulling is op de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in de Utrechtse regio;
  • Volop ruimte biedt voor betaalbaar wonen;
  • De stad en de regio verbindt met hoogwaardig openbaar vervoer en snelle fietsverbindingen;
  • Naadloos aansluit op het Ringpark;
  • Ruimte biedt voor roeiwater;
  • Het tijdelijk energielandschap zorgvuldig inpast ten opzichte van bestaande en nieuwe wijken en buurten.

 

Het consortium van grondeigenaren in Rijnenburg wordt gevormd door: AM, Amvest, Ballast Nedam Development, Bouwinvest, BPD, Bunnik Projekten, GroenWest, Latei, Mitros, Portaal, Slokker, Synchroon en Timpaan.

Bekijk het appèl

Op de hoogte blijven van ons werk?