BPD wordt rechtstreeks onderdeel van Rabobank

BPD zal per 1 juli 2017 als toekomstbestendige deelneming een rechtstreeks onderdeel zijn van Rabobank. Hierdoor kan BPD, als onderdeel van een solide aandeelhouder, haar strategie gericht op een krachtig groeiperspectief, verder vormgeven. Rabobank bevestigt hiermee haar commitment aan BPD dat, als sterke Europese gebiedsontwikkelaar een belangrijke bijdrage levert aan het bereiken van de strategische doelstellingen van Rabobank.
  • Publicatiedatum: 30 juni 2017

BPD is marktleider in Nederland en Duitsland in de realisatie van integrale woongebieden. De onderneming ontwikkelt grotere wijken en buurten op uitleglocaties en kleinschalige multifunctionele projecten, onder andere door middel van herstructurering en functieverandering, in en om binnensteden. Walter de Boer zal als CEO leiding blijven geven aan BPD en de organisatie gaat verder in ongewijzigde vorm. Jan van Nieuwenhuizen, lid van de Raad van Bestuur Rabobank verklaart: 'BPD blijft als toonaangevende gebiedsontwikkelaar een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van ‘living environments', woon-en leefomgevingen die zich kenmerken door een hoge gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Met producten op het snijvlak van bankieren en wonen wordt er ingezet op het verder vergroten van de synergiën tussen BPD en Rabobank, vooral als dat meerwaarde creëert voor onze klanten.'

Op de hoogte blijven van ons werk?