BPD verkoopt 8.903 woningen in 2021

In 2021 verkocht BPD 8.903 woningen in honderden (deel)projecten, verspreid over bijna 250 gemeenten in Nederland en Duitsland. Van deze 8.903 zijn er 6.376 in Nederland en 2.527 in Duitsland verkocht. In Nederland zijn 5.637 woningen aan particulieren verkocht en 739 aan beleggers, waaronder BPD Woningfonds. BPD Woningfonds heeft sinds haar start eind 2019 inmiddels een woningportefeuille opgebouwd van circa 3.500 duurzame en betaalbare middenhuurwoningen bestemd voor huishoudens met een middeninkomen en is hard op weg om haar doel van 15.000 nieuwe middenhuurwoningen te behalen in 2028.
  • Publicatiedatum: 2 maart 2022

Walter de Boer, CEO van BPD, licht toe: ‘In zowel Nederland als Duitsland heeft BPD veel woningen in verkoop kunnen brengen, mede doordat we een sterke, in het verleden opgebouwde voorraadpositie hebben en als basis behouden. Voor de toekomst zetten we in op deelname aan tenders en het doen van belangrijke acquisities voor met name grootschalige gebiedsontwikkelingen, zodat we voldoende betaalbare woningen aan de benodigde woningvoorraad in Nederland en Duitsland kunnen blijven toevoegen. Om dat te kunnen doen zijn, naast de huidige binnenstedelijke locaties, tientallen grotere woningbouwlocaties nodig aan de randen van steden en daarbuiten. Door opschaling en door meerdere maatschappelijke opgaven op dezelfde ruimte te integreren, zal uiteindelijk verlichting op de woningmarkt moeten ontstaan.’

BPD Woningfonds op koers

BPD Woningfonds groeide in 2021 sterk door het aandeel middenhuur woningen in Nederland te vergroten. Ultimo 2021 waren 766 middenhuur woningen in verhuur, 421 in aanbouw en 2.277 woningen in de acquisitiefase. Daarmee ligt BPD Woningfonds ruimschoots op koers om binnen tien jaar ruim 15.000 energiezuinige, duurzame nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een inkomen van een tot twee keer modaal te realiseren. In 2028 moeten deze 15.000 middenhuur woningen in exploitatie zijn. Met Rabobank wordt verkennend gesproken over sterkere uitbouw van BPD Woningfonds. ‘Voor woningzoekenden zal het de komende drie tot vijf jaar moeilijk blijven om aan een betaalbare woning – zowel huur als koop – te komen. Er is simpelweg te weinig aanbod voor juist huishoudens met een middeninkomen, de grote groep die teveel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig hypotheek kan krijgen in deze schaarse woningmarkt. Om dit tij te keren zullen we in Nederland moeten opschalen naar grotere gebiedsontwikkelingen waar ruimte is voor zowel duurzame nieuwbouw als natuurontwikkeling.’ 

Meer over BPD Woningfonds

Wonen als motor voor ruimtelijke ontwikkeling

De Boer vervolgt: ‘Als BPD zijn wij ervan overtuigd dat wonen als motor voor ruimtelijke ontwikkeling gezien kan worden en meerdere maatschappelijke opgaven (wonen, klimaat, energie, natuur, mobiliteit) op dezelfde ruimte geïntegreerd kunnen worden. Daarom blijven wij ons toeleggen op waar we ooit in 1946 voor zijn opgericht: zorgen voor een betaalbare woning voor de grote groep huishoudens met een inkomen van 1 tot 2,5 keer modaal. Onze samenwerking met gemeenten en woningcorporaties is daarin van groot belang om dit waar te kunnen maken.’

Op de hoogte blijven van ons werk?