BPD ontwikkelt nieuwe Stedelijke hotspot op Arnhems Cobercoterrein

Gisteren maakten Koninklijke FrieslandCampina N.V. en BPD bekend dat ze overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van het voormalige Cobercoterrein. Daarmee wordt de eerste stap gezet naar de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke hotspot aan de Rijnkade in Arnhem waarbij de historische karakteristieke gebouwen behouden blijven.

De stadsontwikkelaars van BPD gaan de uitdaging aan om op het terrein van de voormalige zuivelfabriek Coberco een nieuw stadsgebied te ontwikkelen waar wonen en werken samenkomen en waarvan de historische betekenis behouden blijft. Bovendien moet in het nieuwe stadsdeel ruimte zijn voor diversiteit en recreatie. Voor de herontwikkeling heeft het College van B&W van Arnhem een ambitiedocument vastgesteld met uitgangspunten, kaders, ambities en randvoorwaarden. Het plan van gebiedsontwikkelaar BPD is tijdens de selectie als beste uit de bus gekomen. De karakteristieke historische fabrieksgebouwen van Coberco worden in dit plan het multifunctionele hart van de wijk, dat de naam de ‘De Melkfabriek' draagt. Gerard Menting, directeur corporate Real Estate FrieslandCampina: ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat het voorstel van BPD voor de ontwikkeling van het voormalige Cobercoterrein in de toekomst zal leiden tot een nieuwe stedelijke hotspot binnen de gemeente Arnhem. Waarvan het historische karakter behouden blijft.'

Nieuwe hotspot voor Arnhem

Herbert Bosch, ontwikkelingsmanager bij BPD: ‘De bewoners van Arnhem krijgen er een prachtig en duurzaam stuk stad bij met de bestaande fabriek als hart. Met de invulling van deze fabriek beginnen we wat ons betreft morgen! Door onze betrokkenheid bij meerdere projecten in Arnhem weten wij dat diverse lokale ondernemers en instellingen staan te popelen om zich op één van de meest mooie en strategisch gelegen locaties van Arnhem te vestigen. Mede door het concept van Studioninedots als basis te nemen en samen te werken met erfgoedspecialist BOEi en diverse lokale partijen, hebben we iets unieks neer kunnen zetten. Met de transformatie van het Cobercoterrein geven we verdere invulling aan onze strategie als binnenstedelijke gebiedsontwikkelaar.'

Over Cobercoterrein

Direct naast de binnenstad - aan de Rijn - verschijnt een nieuwe, duurzame en autoluwe stadswijk. De nieuwe stedelijke hotspot van Arnhem waar, naast prachtige pleinen, een gevarieerd aanbod van circa 280 stadswoningen en appartementen komt. In de oude multifunctionele fabriekshallen is alle ruimte is voor een foodmarket, horeca, evenementen met kunst en cultuur, ondernemers en een stadsbrouwerij. ‘De Melkfabriek' is flexibel en daarmee geschikt voor allerlei initiatieven en dus klaar voor de toekomst. Nadat FrieslandCampina het voormalige Cobercoterrein in 2000 verkocht aan een ontwikkelings- en bouwcombinatie, werd het door het uitblijven van de ontwikkeling van het gebied, in 2015 opnieuw eigenaar van zijn voormalige productielocatie. In nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem is gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze bijzondere locatie. Eind juni 2016 is het Cobercoterrein door FrieslandCampina opnieuw te koop aangeboden. In totaal toonden 15 partijen serieuze interesse. Friesland Campina heeft zich voor de verkooptransactie laten adviseren door 3Stone Real Estate en De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Op de hoogte blijven van ons werk?