Bebouwbare Dijk wordt duurzame en collectieve wijk De Waalhoven

De gemeente Nijmegen heeft in een Europese aanbesteding uit drie kandidaten het plan van de ontwikkelcombinatie BPD/VanWonen geselecteerd als beste invulling van het gebied de Bebouwbare Dijk, onderdeel van de Waalsprong. BPD/VanWonen gaat hier circa 570 woningen en voorzieningen realiseren met woontorens op de Waaldijk en laagbouw daarnaast. Ze vormen samen meerdere groene hoven en een duurzaam collectief landschap. De uitgangspunten ‘duurzaam’, ‘collectief’ en ‘landschap’ vormen de basis van deze nieuwe leefomgeving, die ‘De Waalhoven’ is genoemd.
  • Publicatiedatum: 18 december 2020

Het plan De Waalhoven is onderdeel van het nieuwe Nijmeegse stadsdeel Waalsprong en ligt aan weerszijden van de stadsbrug ‘De Oversteek’. BPD/VanWonen creëert hier vier hoven met elk een eigen identiteit en veel gemeenschappelijke buitenruimte. Nijmegenaren wandelen straks tussen hoogwaardige architectuur met groene gevels en terrassen in het omliggende struinlandschap rond de Waaldijk. Gebouwen en (bestaande) natuur integreren op harmonieuze wijze met elkaar. Groene daken, terrassen, collectieve tuinen en struinlandschap vormen samen een toegankelijk geheel, dat bewoners en bezoekers verleidt tot bewegen en gezond samenleven.

Wethouder Noël Vergunst: “BPD/VanWonen maakte met De Waalhoven een verrassend plan voor de Bebouwbare Dijk dat je de stad aan beide zijden van de Waal laat ervaren. De Bebouwbare Dijk is een unieke plek in de Waalsprong. Daar heeft BPD/VanWonen op ingespeeld door een uitgekiend landschapsontwerp, dat zorgt voor een uniek, inclusief en duurzaam leefgebied voor bewoners en bezoekers.”

BPD KCAP Dijkzone Nijmegen Noordhof Copyright Plomp
Het plan De Waalhoven voorziet in een goede balans tussen individuele woon- en buitenruimte en collectieve (groen)voorzieningen. Een groene plek waar iedereen kan wonen.
Inclusieve wijk

De groene binnenhoven creëren een leefomgeving die intimiteit en veiligheid biedt en uitnodigt tot spontane ontmoeting. Er ontstaat een wijk waar iedereen kan wonen. BPD en VanWonen zien in het verruimen van het aanbod van betaalbare huurwoningen een mogelijkheid om de vastgelopen woningmarkt open te breken. Beide gebiedsontwikkelaars hebben een eigen woningfonds voor middeldure huurwoningen. Dertig procent van de woningen wordt middeldure huur en in deze eigen woningfondsen opgenomen. Daarnaast komen er zorgwoningen en goedkope, middeldure en duurdere koop.

 

Gezonde, autoluwe leefomgeving

Het plan is autoluw en gericht op lopen, fietsen, spelen en bewegen. Met veel ruimte voor elektrische deel(bak)fietsen en deelauto's, zodat duurzame mobiliteit bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen, ongeacht inkomen of leeftijd. Er komt een parkeerregistratiesysteem waardoor gebruik van parkeercapaciteit optimaal wordt benut en kan worden ingespeeld op toekomstige wijzigingen in autogebruik. Zonnepanelen op de daken wekken voldoende duurzame energie op voor de eigen (mobiliteits)behoefte.

 

Toekomstbestendig bouwen

De duurzame wijk zal voor meer dan 50% circulair gebouwd worden. BPD/VanWonen wil dat onder meer bereiken door alle grondgebonden woningen en minstens één toren te bouwen in hout. Zo ontstaat een klimaatbestendige wijk die klaar is voor iedere denkbare toekomstige ontwikkeling: van stijgend of dalend water en hergebruik van materialen, tot lokaal voedsel produceren en zelf energie opwekken.

Over Waalsprong

Het plan De Waalhoven is onderdeel van het nieuwe Nijmeegse stadsdeel Waalsprong, waar in totaal ongeveer 12.000 woningen worden gerealiseerd. Naar verwachting woont in 2029 ongeveer 20 procent van de Nijmegenaren in Waalsprong.

Planning

De overeenkomst tussen de gemeente Nijmegen en BPD/VanWonen is op 18 december 2020 getekend. Medio 2022 zullen de eerste woningen in verkoop gaan en vanaf begin 2023 zal er gebouwd worden. De gehele planontwikkeling zal ruim 5 jaar duren.

Nadere informatie

Het plan De Waalhoven is van de combinatie BPD/VanWonen en is ontwikkeld in samenwerking met onder andere KCAP, BARCODE en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten.

Op de hoogte blijven van ons werk?