15.000 middeldure huurwoningen voor oplossing woningtekort

Rabobank en gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development, 100% dochter van Rabobank) gaan een forse bijdrage leveren aan de nijpende woningvraag onder middeninkomens. Dat doen zij door nog dit jaar samen BPD Woningfonds op te richten. Dit huurwoningenfonds zal de komende 10 jaar 15.000 energiezuinige, duurzame middeldure huurwoningen met gemiddelde huurprijzen tussen € 650 en € 1.250 per maand aan de Nederlandse woningmarkt toevoegen. Het fonds maakt begin 2020 een vliegende start met de aankoop van de 1e 1.000 woningen.

Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor het zogeheten middensegment. Dit is een van de knelpunten in de huidige woningmarkt. Het kabinet stelt de komende jaren € 2 miljard ter beschikking aan gemeenten en corporaties om de woningmarkt te verbeteren. Met BPD Woningfonds is een investering van € 5 miljard gemoeid, waarvan Rabobank de komende drie jaar zo’n € 1 miljard voor haar rekening neemt. De 15.000 woningen betreffen duurzame appartementen en eengezinswoningen voor starters, gezinnen en ouderen die zelfstandig wonen en zijn alle bestemd voor verhuur. Deze nieuwbouw huurwoningen zullen gelegen zijn in aantrekkelijke woonwijken in stedelijke gebieden binnen en buiten de Randstad. Met de ontwikkeling van deze huizen springt BPD Woningfonds in het gapende gat tussen sociale huur en dure vrije sector huurwoningen. De nieuwe huizen zullen voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. De nieuwbouwwoningen worden door BPD ontwikkeld. Begin 2020 zal het fonds de eerste 1.000 huurwoningen van BPD aankopen.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank: 'Als coöperatieve bank kijken we continu naar mogelijkheden om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het woningvraagstuk staat, in omvang, benodigd aanbod en verduurzaming, al jaren hoog op de agenda en wordt steeds prangender. Nederland telt zo’n drie miljoen zogeheten middeninkomen huishoudens die geen toegang hebben tot betaalbare woningen als zij nu op zoek zouden gaan naar een woning. Een grote groep mensen valt daarmee tussen wal en schip op de woningmarkt. Een groter en gezond middensegment op de Nederlandse huurwoningmarkt is nodig om doorstroom te faciliteren. BPD Woningfonds draagt hier actief aan bij. Deze significante investering in betaalbare huurwoningen past bovendien goed in onze missie om samen aan een betere wereld te werken. Rabobank zal het fonds dan ook gebruiken voor verdere productontwikkeling die past bij deze groep huurders.'

BPD Gea Voorhorst
Betaalbaar thuis voor iedereen

Gea Voorhorst, lid van de Managing Board van BPD: 'Met de oprichting van BPD Woningfonds dragen we actief bij aan het oplossen van een serieus maatschappelijk probleem: een betaalbaar thuis voor iedereen. Het zit in ons beider DNA om lokaal actief bij te dragen aan woonuitdagingen. Het helpen van gemeenten en woningcorporaties bij het creëren van divers samengestelde woonwijken, het verduurzamen van hun woningvoorraad, het bedienen van het middensegment met betaalbare woningen en het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt, zijn daar wat ons betreft schoolvoorbeelden van.'

Met de oprichting van BPD Woningfonds dragen we actief bij aan het oplossen van een serieus maatschappelijk probleem: een betaalbaar thuis voor iedereen
Gea Voorhorst Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Gea Voorhorst
COO
Mail Gea Voorhorst

Huren als eerste stap in wooncarrière

Zowel demografische als economische trends liggen ten grondslag aan het tekort aan betaalbare huurwoningen. Nederland groeit en vergrijst. De prognose is dat Nederland in 2030 3,5 miljoen alleenwonenden telt, 8,5 miljoen huishoudens en voor het eerst meer ouderen dan jongeren met een levensverwachting van bijna 84 jaar. Mensen willen bovendien wonen op een wijze die past bij hun levensstijl en fase in wooncarrière. Huren wordt steeds meer een eerste stap in de wooncarrière van veel mensen. Het geeft starters de mogelijkheid om te sparen voor een koopwoning. Bovendien geeft huren flexibiliteit die past bij een arbeidsmarkt met steeds meer korte dienstverbanden.

Op de hoogte blijven van ons werk?