Kwalitatief programmeren in Zwolle

De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en BPD hebben de ambitie om vraag en aanbod van nieuwbouw beter op elkaar te laten aansluiten. De partijen brengen daarvoor alle beschikbare kennis en data bij elkaar in een analyse. Zo geeft Zwolle aan welke nieuwbouwprojecten tot en met 2025 op stapel staan. Ook deelt de gemeente informatie over onder andere het beoogde woningprogramma. BPD voegt daar veel kennis aan toe vanuit de vraagzijde: welke doelgroepen zijn er in Zwolle aanwezig? Hoeveel nieuwe woningen wensen deze doelgroepen jaarlijks? En wat zijn hun wensen wat betreft woning en woonomgeving?
  • Publicatiedatum: 4 september 2017
Download publicatie

De provincie Overijssel maakt deze analyse mogelijk. Gedeputeerde Monique van Haaf: "Elke woning moet raak zijn! We willen kwalitatief goede woningen waar vraag naar is. Want elke Overijsselaar wil prettig wonen." Behalve voor woonwensen van de verschillende doelgroepen is er ook aandacht voor veranderingen in wetgeving en samenleving, zoals de duurzaamheidsagenda en de verstedelijking.

Als de gewenste nieuwbouwproductie tot 2026 vanuit het woningmarktmodel Socrates wordt afgezet tegen de geplande capaciteit, is er in het lage scenario sprake van kwantitatief evenwicht. In het hoge scenario is er echter sprake van een tekort. De analyse laat zien hoe woningvraag en woningaanbod zich de komende jaren kwalitatief tot elkaar verhouden. Daaruit volgt dat de binnenstedelijke bouwopgave verkend moet worden om de ruimtelijke kwaliteit te bieden voor doelgroepen die zich graag in de binnenstad willen vestigen.

Download publicatie

Op de hoogte blijven?