Invloed parkeernormen op betaalbaar wonen

Uit onderzoek van BPD blijkt dat de hoge parkeernormen - die veel gemeenten aan ontwikkelaars opleggen - invloed hebben op de betaalbaarheid van woningen. Barend Jansen, beleidsmedewerker Ruimte bij de provincie Zuid-Holland over de mogelijkheden die ontstaan bij het hanteren van minder strenge parkeernormen.

‘Het is heel goed dat ontwikkelaars zich bezighouden met de parkeersector. Integraal kijken naar gebiedsontwikkeling is belangrijk, en daar is dit onderzoek een mooi voorbeeld van.’ Barend Jansen, beleidsmedewerker bij de provincie Zuid-Holland, reageert op het onderzoek van BPD naar parkeernormen die de gemeenten van de G4 en G40 hanteren. Jansen deed zelf eerder ook onderzoek naar de invloed van de bouw van dure parkeergarages op de kosten voor stedelijke transformatieprojecten. ‘De conclusies in het BPD-onderzoek zijn belangrijk: de parkeereis van gemeenten gaat ten koste van de betaalbaarheid van woningen omdat parkeerplaatsen veel geld kosten. En daarnaast blijkt dat goedkope woningen vaak ook niet eens gebouwd worden als gevolg van dure parkeereisen. Simpelweg omdat vooraf al duidelijk is dat ontwikkelingen niet haalbaar zijn door wat gemeenten aan parkeernormen verplicht stellen.’

Voor leegstand

Mobiliteit en stedelijke ontwikkeling zijn op allerlei vlakken sterk met elkaar verbonden, zegt Jansen. ‘Bewoners beoordelen gebieden waar auto's minder dominant aanwezig zijn als de meest leefbare woonomgevingen. Over de hele linie zou de parkeernorm voor nieuwbouw naar beneden kunnen. Zeker in de directe omgeving van stationslocaties, maar ook in buitenwijken. Ik zou wat dat betreft nog een stapje verder willen gaan dan het onderzoek van BPD. Waar in uitleglocaties vaak nog wordt uitgegaan van twee auto's per huishouden, is naast één auto een elektrische fiets of een deelauto helemaal niet zo'n vreemd idee meer.’

Volgens Jansen leggen gemeenten relatief hoge parkeernormen op uit vrees dat bewoners elders gaan parkeren met overlast in de omgeving tot gevolg. De realiteit is echter steeds vaker dat voor leegstand gebouwd wordt, zeker in stedelijke omgevingen met goed openbaar vervoer in de buurt en voorzieningen in de nabijheid, aldus Jansen. ‘Minder parkeerplekken is ook goed voor de leefbaarheid van buurten. Het stimuleert mensen alternatieven te overwegen en het levert een bijdrage aan de betaalbaarheid van onze steden. Vooral in de grote steden is juist betaalbaarheid op dit moment een hot issue. Meer op het gebruik afgestemde parkeernormen kunnen voor bewoners van nieuwe woningen echt een belangrijk financieel verschil maken, dat is wel duidelijk. Een volgende stap is inzichtelijk te maken wat het schrappen van een ondergrondse parkeergarage kan betekenen voor het woningbouwprogramma en de huur of hypotheeklasten die bewoners maandelijks betalen.’

Bpd Nieuwbouw Betaalbaarheid Parkeernorm
Innovatief met lege parkeergarages

Wat te doen met parkeergarages die voor een groot deel leeg staan? BPD werkt samen met techbedrijf ParkBee om parkeerruimte slimmer en daarmee efficiënter te gebruiken. In Amersfoort heeft BPD enige tijd geleden het voormalige SNS-bankgebouw aan de stadsring aangekocht. Het ligt op een goede locatie tussen het station en de binnenstad. Bedoeling is dat het gebouw de komende jaren wordt getransformeerd naar woonruimte. In de tussentijd zitten er enkele bedrijven in het pand en wordt de parkeerkelder door werknemers slechts gedeeltelijk gebruikt.

Samen met ParkBee brengt BPD daar verandering in. ParkBee maakt efficiënt gebruik van onderbenutte parkeerlocaties. Denk aan parkeerplekken bij kantoren die ook gebruikt kunnen worden door mensen die er niet werken. Het online systeem van ParkBee is flexibel. Via verschillende parkeerapps waar het bedrijf mee samenwerkt, kunnen mensen betalen. Tegen een lager tarief dan in reguliere garages. Resultaat: minder auto's op straat en een lagere parkeerdruk in de stad. De samenwerking in Amersfoort is voor BPD een testcase om uit te vinden wat we met de techniek van ParkBee nog meer kunnen doen op andere plekken in het land.

Meer maatwerk

‘Zoals in het BPD-onderzoek wordt gesuggereerd – en vanuit de Omgevingswet ook wordt beoogd – zouden we eerst moeten bedenken wat voor wijk we voor wie willen creëren om vervolgens te bekijken wat daar voor nodig is. Dat betekent dat gemeenten – in samenwerking met ontwikkelaars – veel meer per wijk en per gebouw uit zouden moeten gaan van maatwerk. Op die manier kun je veel integraler kijken naar wat ergens nodig en wenselijk is. De business case begint nu met een hoge standaardkostenpost voor parkeerplaatsen die zo goed als zeker niet allemaal nodig zijn. Zowel de lokale overheid – die meestal de onrendabele top betaalt – als de ontwikkelende partij kost dit onnodig veel geld. En daarbij is het met name de bewoner die uiteindelijk de rekening betaalt.’

Download onderzoek

Op de hoogte blijven?