Duits-Nederlandse grens blijft verhuisdrempel

1 op de 5 Nederlandse grensbewoners die binnen 5 jaar wil verhuizen, is bereid naar Duitsland te emigreren. Omgekeerd beschouwt bijna 1 op de 3 Duitsers Nederland als optie. Er heerst een groot wederzijds vertrouwen tussen inwoners aan de Duitse en Nederlandse zijde van de grens. Toch blijft grensoverschrijdende migratie beperkt in omvang.
  • Publicatiedatum: 1 juni 2018
Download onderzoeksrapport

De absolute grensoverschrijdende migratie blijft de laatste jaren zeer beperkt. In 2014, 2015 en 2016 verhuisden vanuit de 36 grensgemeenten gemiddeld ruim 2.600 personen per jaar naar ons buurland. Vaals en Enschede hebben over het algemeen de meeste grensoverschrijdende migratie, daarna de gemeenten Emmen, Kerkrade, Sittard-Geleen en Venlo. Duitse en Nederlandse grensbewoners denken verrassend positief over elkaar; ze kunnen geen negatieve aspecten over het buurland noemen. Nederlanders zeggen onder meer het goedkope tanken, de leuke mensen, gastvrijheid en gemoedelijke sfeer van Duitsland te kunnen waarderen. Als Nederlanders overwegen om te verhuizen naar Duitsland dan spelen bij hen de lagere woonkosten en het grotere woongenot een rol. Duitsers noemen als overwegingen het sociale klimaat, het woongenot en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Van alle 36 gemeenten langs de grensstreek met onze Oosterburen, hebben Vaals en Enschede de hoogste grensoverschrijdende migratie.

Verschillende motieven

In breder verband spelen lagere lasten (lagere belastingen, goedkoper autobezit, minder kosten voor levensonderhoud) een rol bij de beslissing om te kiezen voor Duitsland. 70% van de Nederlanders in de grensstreek dat de afgelopen vijf jaar is verhuisd en Duitsland heeft overwogen, noemt het feit dat woningen goedkoper zijn als motief. 20% geeft als een van de redenen de (betere) woningkwaliteit. Duitsers zouden kiezen voor Nederland vanwege het sociale klimaat, het woongenot, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de kwaliteit van het onderwijs. Duitsers vinden Nederlanders sympathieke, aardige, open en leuke mensen en waarderen het strand en de zee.

Op de hoogte blijven?