BPD & binnenstedelijke gebiedstransformatie

Een groot deel van de 1 miljoen nieuwe woningen die er de komende jaren in Nederland bij komen, worden binnenstedelijk gebouwd, in bestaand bebouwd gebied. Vaak houdt dat in dat leegstaande panden en on(der)benutte terreinen geheel of gedeeltelijk van functie veranderen.
  • Publicatiedatum: 3 oktober 2016
Download de brochure

Binnenstedelijke gebiedstransformatie is een complex proces. Er zijn vaak veel verschillende belanghebbenden, de grond is in handen van diverse eigenaren en milieufactoren spelen vaak een belemmerende rol. Om meer inzicht te krijgen in binnenstedelijke gebiedstransformatie, zijn van 27 projecten de knelpunten, kansen en mogelijkheden onderzocht. De lessons learned in dit document zijn gebaseerd op praktijkervaringen van BPD. Inzichten die als leidraad dienen bij huidige en toekomstige binnenstedelijke gebiedstransformaties.

Op de hoogte blijven?