Bouwen voor het middensegment

In westerse steden hebben steeds meer mensen moeite om een betaalbare woning te vinden. Met name de mensen met een middeninkomen vallen tussen wal en schip, omdat zij te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig om een woning te kunnen kopen. Het Urban Land Institute (ULI) deed aan de hand van best practices in internationaal verband onderzoek naar factoren die de realisatie van woningen in het middensegment bemoeilijken. BPD droeg bij aan dit onderzoek, omdat we het belangrijk vinden dat wonen betaalbaar blijft voor iedereen.
  • Publicatiedatum: 1 oktober 2020

De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek luiden:

  • Zorg als publieke sector voor een stabiele langetermijnvisie, -strategie en regelgeving voor de realisatie van woningen in het middelensegment.
  • Definieer eenduidig wat wordt verstaan onder het middeldure segment en hoe huur- en verkoopprijzen zich verhouden tot marktconforme prijzen.
  • Maak als publieke sector meer grond(en) vrij voor woningen in het middensegment.
  • Bouw aan vertrouwen tussen de publieke en private sector.
  • Ontwikkel nieuwe financieringsmodellen om onzekerheid in de ontwikkeling te verminderen.
  • Zet betaalbaarheid langdurig op de agenda en investeer tegelijkertijd in energiezuinige woningen.
  • Investeer in kennisuitwisseling om woningen voor het middensegment op grote schaal mogelijk te maken.
Download het onderzoek (Engels)

Op de hoogte blijven?