BPD Dossier #1

Met BPD Dossier nemen we je mee in de relevante thema’s van ons vak. BPD Dossier #1 gaat over de energietransitie. In deze editie staan we stil bij de belangrijkste feiten en cijfers, grootste uitdagingen en knelpunten van de energietransitie en de gevolgen voor woningbouw. Geïnteresseerd? Lees deze editie online en meld u onderaan deze pagina aan om de volgende edities ook kosteloos op uw deurmat te ontvangen.
  • Publicatiedatum: 1 oktober 2018
BPD Dossier gratis ontvangen?
Bpd Nieuwbouw Dossier Energietransitie Ambitie Patrick Joosen
Patrick Joosen
Wijken vol energie

BPD geeft vorm aan de energietransitie met de woongebieden die zij ontwikkelt. Patrick Joosen licht de zeven ambities toe die voor de korte en langere termijn zijn opgesteld. De inzet: wijken realiseren die energie leveren, voor zichzelf én hun omgeving.

De stip op de horizon is dat nieuwe wijken zoveel energie opleveren – 15 procent in 2040 – dat deze ten goede kan komen aan de omgeving.
Patrick Joosen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Patrick Joosen
Regiodirecteur Zuid-West & ambassadeur Duurzaamheid
Mail Patrick Joosen
Bpd Nieuwbouw Dossier Energietransitie Samso
Samsø, Denemarken
Leren van Samsø, Stockholm en Utrecht

De energietransitie beperkt zich niet tot Nederland. De opwarming en vervuiling van de aarde vraagt wereldwijd aandacht. Er worden afspraken gemaakt, akkoorden bereikt en protocollen opgesteld. Sommigen wachten niet langer en nemen zelf het heft in handen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Samsø, Stockholm en de Utrechtse wijk Lombok.

Bpd Nieuwbouw Dossier Expert Energietransitie Sjors De Vries (1)
Sjors de Vries
'De bal ligt bij de overheid'

‘Ik ben sterk voor een gedemocratiseerde samenleving. Maar om de energietransitie op gang te brengen, moet de overheid dwingender optreden, een speelveld uitzetten dat het voor iedereen aantrekkelijk maakt om mee te doen.’ Sjors de Vries, directeur en adviseur van RUIMTEVOLK legt uit.

We zijn vooral bezig op microniveau. Iedereen worstelt met de complexiteit van de opgave. Er wordt te weinig aandacht besteed aan randvoorwaarden voor de grote transitie
Sjors de Vries
Directeur & adviseur van RUIMTEVOLK
Bpd Nieuwbouw Dossier Energietransitie Visie Annelies Barnard
Samenwerken is cruciaal

De energietransitie wordt hét thema van de komende jaren. Iedereen heeft of krijgt ermee te maken: van beleidsmaker tot energieleverancier, van woningcorporatie tot ontwikkelaar, van woningeigenaar tot huurder. Waar liggen de belangrijkste uitdagingen? Welke oplossingen zijn er? En hoe pakken we het samen aan? Drie experts schetsen hun perspectief op de route naar 2050.

Ik pleit voor een investeringsfonds − bijvoorbeeld gevoed uit de verhuurdersheffing. De rekening van de energietransitie mag niet bij de lage inkomens terechtkomen
Annelies Barnard
Directeur-bestuurder van de Woningstichting

BPD Dossier ontvangen?