Jaarverslag 2022

BPD Europe (BPD) heeft een ander jaar dan de afgelopen jaren achter de rug. Een jaar waarin lagere operationele resultaten, maar sterke financiële resultaten zijn geboekt. In Nederland en Duitsland hebben we in totaal 6.081 woningtransactie (versus 8.903 in 2021) gerealiseerd, verspreid over honderden (deel) projecten in grote, middelgrote en kleinere gemeenten in beide landen.
  • Publicatiedatum: 12 mei 2023
Download Jaarverslag 2022

In Duitsland is de kopersmarkt zeer sterk teruglopen ten opzichte van 2021. Met name de geopolitieke spanningen in Oost-Europa, sterk oplopende rente, strengere financieringsvoorwaarden, zeer hoge inflatie en het daaruit volgend sterk verminderde consumentenvertrouwen leidden er in Duitsland toe dat institutionele en particuliere beleggers hun investeringen uitstellen en daarmee de woningverkoop sterk is teruggelopen. In Nederland zien we ondanks de aanhoudende schaarste op de woningmarkt een omslag in woningverkopen in de tweede helft van 2022. De betaalbare woningen (zowel middenhuur als koop tot aan de NHG-grens) vinden nog steeds gretig aftrek, maar aan de bovenkant van de markt is merkbaar dat potentiële kopers afwachten hoe de economie en de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelen.

Download Jaarverslag 2022

Op de hoogte blijven?